Genel

SINIF SAVŞI ÖRGÜTSÜZ, ÖRGÜT EGİTİMSİZ YÜRÜTÜLEMEZ

Sınıf savaşında KOMÜNİST PARTİSİ en yüksek ve en yetkin örgüt biçimidir. Savaşımın içinde elde ettiği kazanımlarla kendini adım adım donatır. Bu donanımla düşmanın savaş örgütünü ve kurumlarını yıpratmayı, parçalamayı hedeflerken, Parti ise örgüt gücünü büyütür’ yetkinleştirir.
Savaşın içinde ve savaşın koşullarında yeni yaşam yaratır. Yeni yaşamın yaratılmasında tüm zorluklara rağmen ilkelerinden asla taviz vermez.
Çünkü ilkelerden verilen her taviz hem savaşın gücünü düşürür, hem de yeni yaşam adına eski yaşamın sürdürülmesi ve büyütülmesene olanak sağlar.
Bu olumsuz durum bir örgüt tarzı olarak şekillenirse örgüt giderek savaş örgütü olmaktan çıkar, tasfiye sürecine girer kırk parçaya bölünür.
Sınıf savaşı örgütü olarak Komünist Partinin ideolojik- politik-örgütsel askeri donanımını ilkelerle bir örgüt tarzına dönüştürmek durumundadır. Savaşın kanunlarını kavrayan ve doğru bir tarzda işleten parti, bu işleyişin yaşamsal olduğunun bilincini en yüksek derecede bir örgüt tarzı haline getirilmesi gerekir.
Savaş ideolijden,politikadan,bilimden, teknolojiden kopuk ve her şeyden daha çokta İNSAN unsurundan ayrı ele alınamaz alınmamalıdır.
Savaş her yönüyle esasta tayin eden eğitilmiş, yetkinleştirilmiş insan unsurunun örgütlü gücüdür. Eğitilmemiş, savaşın haklılığına inandırılmamış insanın geri dönüşü ve ihanet içine girmesi her an mümkündür. Bu konuda uyanık olunmalıdır.
Örgütlü gücün yaratılmasında, yaratılan gücün savaştırılmasında ve otorite haline getirilmesinde EĞİTİM en önemli araçtır.
Sınıf savaşımımızda Parti’nin önemi nasıl ki olmazsa olmaz, yadsınamazsa, sınıf savaşımının niteliğine uygun bir parti inşa etmede de eğitimin önemi öylesine yadsınamaz.
Greek Parti’nin ( ÖRGÜT’ün) Gerede bireyin, insan unsurunun ideolojik donanımı, siyasal yetkinliği ve örgütsel gücü tamamen doğru ve etkili bir eğitimle mümkün olur.
Kadroların örgüt içinde şekillenmesi ve örgütle bütünleşmesi, çokça sanıldığı gibi onun içinde yıllarca yer almakla, kendiliğinden olmaz. ŞEKİLLENME iradi olarak bir müdahale sorunudur. DEĞİŞTİRME, DÖNÜŞTÜRME ve sürekli yeniden kalıba dökme sorunudur.
Her yeni sürece ve yeni göreve , yeni sorumluluklara hazırlama görevidir. Örgüt içinde eğitimin sürekliliği bu zorunluluğun bir sonucudur.
Aynı zamanda Parti içinde eğitim, örgütsel yaşamım sorumluluklarının, görevlerinin vazgeçilmez bir parçasıdır.
EGİTİM örgütsel yaşamın bir parçası olarak ele alınmazsa ve bazı dönemlere hapsedilirse, Pratiğin kendisi olarak ele alınmaz, yaşamın her anıyla bütünleştirilmez, yaşamda cisimleştirilmezse eğitim orada pratik hükmünü yitirir.
Bir formalite haline gelir. Lafazanlığı ve soyut bir teorileşmeyi doğurur. Bu ise sınıf savaşımının saptırılması ve çürütülmesinin ön zeminini oluşturur.
Partinin güçlü ve sıkı örgütlülüğe çelikten uyumlu irade birliğine kavuşturulması zorunludur.
Bu zorunluluk kavranmadılar, pratikte uygulamadıkça ve bu nitelik yaratılmadıkça sınıf savaşımı gibi zorlu bir savaşımı sürdüremez. Bu böyle biline. Bunun zorluklarını göğüsleyemez.
Parti’nin bu güce kavuşmasında zorlu bir eğitimin süreklileştirilmesinin belirli rolü olacaktır.
Savaşı daha baştan kazanmanın yolu, güçlü bir ideolojik, politik, örgütsel, askeri, kültürel vb, eğitimdir.
Devam edecek…
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
22/9/2021
Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top