Genel

SINIF SAVAŞI ÖRĞÜTSÜZ,ÖRĞÜT EĞİTİMSİZYÜRÜTÜLEMEZ!

Eğitimi bütünlüklü ele almak gerekir.
Sınıf savaşınadım atmış olan her insanın KOMÜNİST PARTİ komite ve hücreleri tarafından düşünsel, bedensel ve ruhsal eğitilmesi zorunludur. GERİLLA örğütüne katılanlarara da bu eğitim zorunlu olarak uygulanmalıdır.
Aynı zamanda her komite, her hücre ve yasal kitle örgütleri bir torna işlevi görmek durumundadır.
Yeni insan tornadan geçirilerek askeri bir şekil verilmelidir.
KOMÜNİST PARTİSİ ‘nin bütününde ise bu torna, sürekli çalıştırılarak azami bir şekle kavuşturulmuş insan tipi yaratmayı hedeflemek durumundadır.
Bu hedeften dağıldığı ve gerekleri yerine getirilmediği an, insanın sıradanlaşmasının koşulları hızla oluşur
Sıradanlaşmış insanları bırakalım SINIF SAVAŞI ‘mını sürdürmek günlük bir ekonomik( hak alma) savaşın bile sürdüremez. Bu olgu hak alma , emek gaspı, gasp edilen hakları koruma mücdelemizde açıkça göstermiştir. Kitlenin bilinçsizliği, eğitimsizliği mücadeleyi bir üst duruma çakartamamıştır.
Sevgili dostlarım kardeşlerim, arkadaşlarım, yoldaşlarım . Eğitimi okuma faaliyetiyle karıştırmamak ve bununla sınırlamamak gerekir.
Eğitimde eğitilen kadar, eğiticinin, eğitimi nasıl ele aldığı, niçin yapıldığı, hangi sınıfa yönelik olduğu oldukça önemlidir.
Eğitici arkadaşlar, yoldaşlar çok iyi bilirler. EĞİTMEK, okumaktan, öğrenmekten çok daha güçtür.
Eğitimci eğitilene yalnızca belli bilğileri vermek ile değil, fakat özellikle günlük olaylara karşı takındığı tavırla etki etmektedir. Yani bilğinin eyleme dönüşme yönünde etki ederse daha anlamlıdır.
Ayrıca Eğitim eğitici (Öğretmen) tarafından istenilen niteliklerin eğitilene aşılanması için onun PSİKOLOJİSİ’ne yapılan belli bir amaca, nihai hedefe yönelik ve sistematik etkidir.
Yani demem şu dur ki: Yani insan topluma ilişkin, toplumun kurtuluşu için Marksist Leninist bilimi MZD dünya görüşünün Ve komünist ahlakın toplum kuralların Aşılanması, karekterin ve iradenin belli çizgilerinin , alışkanlıkların ve zevklerin işlenmesi, belli BEDENSEL niteliklerin gelişmesi vb. Olarak eğitimi kavramak ve SINIF SAVAŞI’mının tüm alanlarında buna uygun , nitelikli bir eğitim anlayışıyla hareket etmeliyiz.
EĞİTİLMİŞ İNSAN TEK BAŞINA ÖRGÜTTÜR,
OTORİTEDİR.
EGİTİLMEMİŞ İNSAN KOSKOCA HİÇBİR ŞEYDİR.

GAZETE KÖK/ AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
24/9/2021
Melbourne…

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top