Genel

Sınıf Bilinci

Ekonomik Mücadele içerisinde, işçinin kendini dahil olduğu sınıfın bir parçası olarak görerek, çıkarlarının Sermaye Sınıfından farklı olduğunu bilincinde duyumsaması SINIF BİLİNCİDİR.

Umut İLERİ

Ekonomik Mücadele içerisinde, işçinin kendini dahil olduğu sınıfın bir parçası olarak görerek, çıkarlarının Sermaye Sınıfından farklı olduğunu bilincinde duyumsaması SINIF BİLİNCİDİR.
Ancak bu yeterli değildir.
Bu Bilincin SİYASAL BİLİNÇLE tamamlanması gerekir.
Yani, madem ki ben üretiyorum o halde neden yönetmiyorum diyerek Politikleşmesi ve örgütlenerek Yönetim Erkini, Siyasal Erki Sermaye Sınıfının elinden almak için mücadele etmesi gerekir.
O zaman şu soru akla gelebilir;
Sınıf Bilincini, Siyasal Bilinçle tamamlamak, İşçileri siyasal erk mücadelesine yöneltmek için, siyasal bilinci işçi sınıfı nasıl edinebilir?
Eğer İşçi sınıfı siyasi üst yapıda bir erk savaşımına girecekse, o zaman edinilmesi gereken siyasal bilincin, Ekonomik Alanın dışından verilmesi gerekir.
“işçilere politik sınıf bilinci ancak dışarıdan, yani ekonomik mücadelenin dışından, işverenlerle işçiler arasındaki ilişki alanının dışından götürülebilir” derken Lenin bunun için bir araca gereksinim olduğunu işaret eder.
İşte bu araç, İşçi Sınıfının düşünen eli, onun erk savaşım aracı PARTİSİDİR.
Bir takım çevrelerin yanlış anladığı, dışardan derken bunun işçi sınıfının ve sınıf mücadelesinin dışından verildiği gibi bir yanlış anlamadır.
Oysa işçi sınıfının partisi, onun dışında değil, onun içerisinde, onun düşünen elidir.
Parti fikriyatı Marks döneminden beri vardır.
Her ne kadar bu fikri Lenin hayata geçirerek var olan nesnellikten parti aracılığıyla Devrimci bir vazife çıkartmış olsa da, Marks ve Engels’in birlikte oluşturdukları Komünist Parti Manifestosu, hala Komünistler’in ek kitabı olarak önemini korumakta, Komünistler’e yol göstermektedir.
Ayrıca yine Marks; Birinci Enternasyonalin 1872 Kongresin de:
“Proletarya, mülk sahibi sınıfların kolektif gücüne karşı mücadelesinde, ancak mülk sahibi sınıflar tarafından kurulmuş eski partiler karşısında AYRI BİR SİYASAL PARTİ haline gelirse, bir SINIF olarak davranabilir. PROLETARYANIN SİYASAL BİR PARTİ haline gelmesi, Toplumsal Devrimin ve onun Nihai hedefinin, Sınıfların kaldırılmasının, Zaferinin güvence altına alınması için vazgeçilmezdir.
(…) Proletaryanın büyük görevi Siyasal İktidarı ele geçirmek olmalıdır.” diyerek Parti fikrinin ne denli erk savaşımı için yaşamsal olduğunu dile getirir.
Lenin parti fikriyatını pratiğe taşıyarak, pratik içerisinde partide olması gereken özelliklerin neler olması gerektiğini ortaya koyar.
Ekim Devrimini gerçekleştirmek, böyle bir pratiğin yaşamda bulduğu karşılıktır.

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu