Genel

SENDİKA NEDİR?SENDİKALAR ve SINIF MÜCADELESİ

  1. Bölüm (SON)

Sendikaların, ücretli emek ve sermaye eğemenliği düzenini değiştirmenin örgütlü araçları olması, sendikaların işçi sınıfının sınıf mücadelesinin bir aracı olması anlamına gelir. Tamam buraya kadarını kavradık. Bundan sonrası?
Sınıf mücadelesi nedir? Sınıf mücadelesi kavramı Devrimci düşünce ile temasa gelen herkesin ilk defa öğrendiği ve daha sonra sık sık kullandığı bir kavramdır. Bu kavram çoğunlukla anlamı özümlenmeksizin kullanılmaktadır. Sendikaların sınıf mücadelesinin aracı haline gelmesi Laf’la sınıf mücadelesini yürütmesiyle gerçekleşmez. Bizzat pratikte sınıf mücadelesinin aracı haline gelmesi demek, işçi sınıfının büyük bir bölümünü sınıf mücadelesine katması gerekmektedir. Sendika işçi sınıfının bir okuludur. Öğretmen öğrenci ilişkisi başarılı olursa okulda öğrenciler derslerinde başarılı olurlar. İşçilerin eğitimi mücdeleye katılımı sendika yönetiminde bulunan Devriöci insanların en önemli sorumluluklarından biridir. Bunun için sendikalara, SENDİKAL mücadeleye önderlik etme görevi ile de yükümlü olan işçi sınıfı Devrimcileri, zorlu bir görev ile karşı karşıyalardır.
Bir yandan sendikaların kendilerini ekonomik mücadele ile sınırlamalarına karşı amansız bir mücadele vermek, diğer yandan sendikaların sınıf mücadelesinin aracı olacağım diye işçi kitlelerinden kopuşuna, tecrit olmasına karşı mücadele etmek, ancak bu zorlu görev hakkı ile yerine getirdiliğindr sendikalar sınıf mücadelesine gerçek yerlerini bulurlar. Aksi halde bir sağ bir sol yalpalarlar. Bazen Reformizmin bataklığına düşerler. Ve genellikle kapitalist patronların hizmetine girerler. İşçinin emekçinin kazanmış olduğu hakları patronlarla işbirliği yaparak yok edilmesi için çalışırlar, Diğer yandan kitlelerden koparlar, Sendika ağalı yaparlar. Bu süreç Sarı sendikaya adım atma sürecidir, işçi ve emekçilerden üye aidatı olarak kopardığı geliri kendi iğrenç emelleri uğruna zapt ederler, patronun el altından verdiği rüşveti işçiyi satarak keyf içinde yaşarlar. Grevleri engellerler. Grevci ilerici işçi önderlerini patrona ispiyon ederek işten atılmalarını sağlarlar. İşçileri burjuvazinin çıkarları uğruna teslim ederler. Böylece kendileri ile birlikte işçilerine patronların hizmetine sokarlar. Bu konuda uyanık olmalıyız.
6.Bölüm (SON)
GAZETE KÖK AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
MELBOURNE

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top