Gündem

SEDAT PEKER ve CUMHUR İTTİFAKI’NIN KİRLİ TABLOSU

SEDAT PEKER ve CUMHUR İTTİFAKI’NIN KİRLİ TABLOSU

Reislerin kapışması son günlerde devam ederken, toplumun büyük bir kesimi bu akıntıya kendini kaptırmış durumda.

İktidarın tam da istediği bir gaye olan bu durum; toplumsal algıyı başka yerlere yönlendirme gerçeği olarak, Erdoğan iktidarının lehine dönüşen gelişmeler doğuruyor. İzlerken sorgulamaktan ziyade gelişmeleri merakla bekleyen toplumun büyük bir kesimi, egemen güçlerin yani gelenekselleşmiş ataerkil devletin aktörleri olan reislerin kendilerini popülerleştirmelerine fırsatlar sunuyor.

Malum! Ezilen toplumların başında bulunan yöneticilerin iktidarlarını istikrartıştırmaları için, hizmetten ziyade, popüler olmaları için kamusal algıyı kendi çıkarları adına kullanmaları gerekli bir olgudur. Devletin sınıflı toplumlar içinde temelden gelen bir akış olması, tarihsel olarak devletin bir takım gizli organizyonlar içerisine girmesini kaçılmaz kılmaktadır. Özünü ve amacını sınıflı (hiyerarşik) yapısından alan devletin, tarihin her döneminde suç organizasyonlarıyla birlikteliği, devletin toplum üstünde egemen bir güç olmasını sağlayan ilişkilerden bir tanesidir.

AKP iktidarınında siyasal sürecinde yaşadığı gerileme neticesinde toplumsal egemenliğinin zayıfladığının farkına varmasıyla, Cumhur İttifakı denilen politik bir dönemi başlatması; derin devletin Erdoğan iktidarına uzatmış olduğu yardım elinin bir gerçeğidir. Derin devletin kontra bir örgütü olan MHP’nin bu süreçte Erdoğan için doğru bir aktör olması, derin devletin siyasi sahada görünen yüzünü daha görünür kılmıştır.

Merkezinde ekonomik tekel rekabetinin olduğu devlet içi örgütlenmelerin dün olduğu gibi bugün de Sedat Peker gibi suç örgütü liderlerinin itiraflarıyla izaha kavuşması, hem devletin hem de derin devletin güçlü bir aktörü olan Erdoğan’ın yıllardır gizliden yürütmüş olduğu projeleri bir kez daha kamuoyunun gündemine koymuştur.

Bu itiraflar, nihayetinde devlet ve iktidar varlığının asıl konseptlerini deşifre eden dönemsel açıklamalardır. Türkiye devlet tarihinde özellikle yakın geçmişte ortaya çıkan bu tür dönemsel derin devlet çözülmeleri; görünen devletin ve iktidar-mafya birlikteliklerinin yaşadıkları sermaye rekabetinin krizleridir. Cumhur İttifakı içindeki güç kavgalarının tasfiye sonuçlarının bir parçası olan Sedat Peker açıklamaları, Cumhur İttifakı’nın kirli tablosunu sergileyen bir sahne olduğu kadar, derin devlet ve iktidar blokunun her türlü ahlaki ve hukuki değerlerinin olmadığınıda bizlere ispatlamaktadır.

Sedat Peker’in, derin devletin ve Cumhur İttifakı’nın kısa bir biyografisi olan bu süreç, toplumsal muhalefetin güçlenmemesi karşısında uzayacak Türkiye yönetim sürecinin derinleşen boyutu olacaktır.

Heybet Akdoğan

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top