Genel

SAPLA SAMANI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN BEYLER !

Her Türden revizyonistler , Sözde İBRAHİM KAYPAKKAYA Geleneğindeki olup bölünüp parçalanıp onun düşüncelerini pasifize eden kuruluşlar arasına kesin kalın çizgilerimizi çekmek zorundayız yoldaşlarım.
Bugün Revizyonizmin vb kuruluşların İBRAHİM Yoldaşın düşüncelerine azgınca saldırılarına karşı Mücadelemizi yürütmeliyiz.Bunların ipliğini mezata çıkarıp maskelerini düşürmek durumuyla karşı karşıyayız.
İBRAHİM yoldaşı bazı kesimler eleştiri tahtasına yatırdıklarında ilk saldırı onun “devrimci durum” abartılı olduğunu ve “Subjektif “ yaklaşım tarzının hareketin çabuk dağılmasına neden olduğu anlayışı dile getirilip karalama kampanyası başlatıldı. Bizler İBRAHİM KAYPAKKAYA Düşüncesini savunan sempatizanlar olarak eleştirilerinizin gerçeklik payının çok zayıf olduğu nedeniyle sınıfta kaldığınızı düşünüyoruz. Devrimin fırtına Merkezlerinin Asya, Afrika ve Latin Amerika olduğu tespitini LENİN yoldaşta yapmıştır. Zayıf halka esprisinin bu ülkelerde yaşam bulacağını hesaba katan her KOMÜNİST ‘in görevi, bu halkayı kırmanın yöntem ve araçlarını üretmek olmalıdır. Bu anlamda İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşım da bu halkaya asılmaktan çekinmemiştir. Onu kırmanın yollarını tespit ederken, yetkin bir araçla donanmanın canla başla mücadelesini de vermiştir.
Devrimci durumun varlığını onun alçalıp yükselmesiyle açıklamamak gerektiğini sanırım burada açıklamama gerek yoktur. Sonuca bakıp geçici yenilginin “Subjektifizmden” kaynaklandığı tespitini yapmak büyük bir yanılgıdır.
Her yenilginin başarısızlık olmadığı da ayrıca bilinmektedir. Bu böyle biline.
İBRAHİM yoldaşım Çağ tespiti olayıda sürekli eksik bırakılmaktadır. Bu anlayışın kökeninde “ Üç dünya teorisi” ve troçkist “Sürekli Devrim” anlayışı aramak bana göre sapla samanı birbirine karıştırmak anlamındadır.
Bu tez o dönemlerde uluslar arası Komünist Hareket tarafından savunuluyordu.
İBRAHİM yoldaşımızda kendi örgütünü Uluslar arası Komünist Hareketinin (UKH)bir parçası saydığı için, o tespiti oradan almıştır.
O dönem UKH içinde bu görüş Troçkist sürekli Devrim ve Üç dünyayla ilişkilendirilmiyordu.
Dünyada peş peşe devrimler olmaktaydı ve artık Emperyalizmin yıkılıp yerini SOSYALİZM’e terkettiği gün gibi ortadadır.
Bu anlamda UKH de böyle bir şey söylenmeye başlanmıştı.
UKH içinde hiç bir zaman Leninist “ Emperyalizm ve proleter Devrimler Çağı” reddedilmiyordu. Yeni çağ tespiti yapılmadığı için “ Sürekli Devrim” anlayışına uygun pratik sergilenmiyordu.
Hiç bir ülke, kendi özgül devrimini yapma çabasını “Toptan Devrim” lere feda etmiyordu.
(Devam edecek…)
GAZETE KÖK AVUSTRALYA
Hüseyin Biçer
26/11/2021

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu