Genel

POLİTİK GÜNDEMİN MERKEZİNDE OLAN HDP NE YAPMALI

DR. MUSTAFA PEKÖZ

Seçim sürecine giren Türkiye‘de iç politik dengeleri değiştirecek çok sayıda faktör ortaya çıkmış bulunuyor. Bütün bu gelişmelerin yönünü belirleyecek olan ise HDP’nin politik tutumu olacaktır. Bu nedenle hem iktidar olan Cumhur ittifakının hem de devlet muhalefetini temsil eden 6’lı Masanın Haziran 2023’teki kaderini belirleyecek olan tek güç HDP ve seçmenin politik tercihidir.

Adalet Bakanı Bozdağ’ın başkanlığındaki heyet, cumhur ittifakının anayasa değişikliği taslağını görüşmek üzere parlamentoda bulunan partileri ziyaret etti Ancak bütün dikkatler HDP ziyaretine çekildi. AKP heyetinin ziyareti doğrudan Cumhur İttifakı adına yapıldığını belirtmemize rağmen hem 6’lı masada hem de medyada bir çok gazeteci, yazar ve yorumcu   Bahçeli’nin tavrını merak ettiler.  HDP ziyaretinin eleştirisi hatta erken seçim açıklaması’ beklentisi oluş tam Bahçeli ‘HDP’nin ziyaret edilmesinin doğru ve yerinde bir tavır olduğunu’ açıklayarak beklentileri boşa çıkarttı. Bu kez 6’lı masanın karanlıklar prensesi Akşener, AKP Heyetinin HDP ile görüşmesi nedeniyle  hem AKP’yi eleştirdi hem de HDP’ye saldırdı.  

Burada birkaç noktanın altını çizmek gerekir:

Birincisi HDP, cumhur ittifakı ve millet ittifakının dışında toplumun alternatif gücünü temsil eden bir politik partidir. HDP mevcut politik partilerden çok farklı bir programı sahip olup alternatif bir güç olarak politik ilişkilerin merkezinde duruyor.

İkincisi, HDP, parlamentonun üçüncü büyük partisidir. Doğal olarak parlamento içerisinde öncelikli iktidar temsilcisi olmak üzere bütün siyasal partilerle görüşebilir, bir araya gelebilir, HDP’nin kiminle görüşüp görüşmeyeceğini veya nasıl bir politika belirleyeceğini başkaları değil sadece HDP’nin yönetim kurulları belirler. 

Üçüncüsü, HDP, politik ve toplumsal sorunlarda ortak çözümler üretmek isteyen herkesimle görüşmesi onun varlık gerekçesidir. Bugün Kürt politik hareketini tasfiye etmek için bütün gücünü kullanan cumhur iktidarıyla gerektiğinde görüşür, tartışır. Politik çözüm için en küçük bir adım atma koşulları varsa dahi bunu ciddiyetle gündemine alır veya almalıdır.

Dördüncüsü, HDP, mevcut sistem partilerinden farklı bir politik strateji izlediğine göre politik  yönelimlerine göre pratik bir politika belirlemesi de en meşru ve doğal bir hakkıdır. Bu politik çizgi ekseninde toplumun farklı sosyal ve politik güçleriyle de görüşür. Gerektiğinde ortak karar alır, patrik adımlar atar. Bugün Emek ve Özgürlük Bloğu bunun somut örneğidir.

Beşincisi, Önümüzdeki süreçte hem 6’lı masadan hem de cumhur ittifakından yeni bir görüşme geldiğinde hiç birini peşinen reddetmeden, ön yargılı olmadan, politik duyarlılığı ve inisiyatifi de elden bırakmadan görüşebilir. Çünkü HDP, kendi politik çizgisine güveniyor.

Altıncısı,  HDP sistem güçlerinin dışında ama sistem içerisinde politik faaliyet yürüten bir partidir. Doğal olarak sorunların çözümünde duygusal bir tutum alamamalı, tamamen realist ve objektif yaklaşması gerekir

Cumhur ittifakı heyeti ne gibi bir mesaj vermek istedi

Cumhur ittifakının HDP ile görüşülmesinin politik tartışmaların merkezine oturmasının bir çok nedeni var. Adalet Bakanının başkanlık ettiği heyetin HDP ile görüşmesi, diğer partilerden farklı politik bir mesaj içeriyor. Düne kadar HDP’yi terörist olarak gören bir iktidarın bu yönlü bir adım atmasını, ‘HDP’nin ayağına geldiler’ gibi basitleştirilmesi, arka plan politik gelişmelerin doğru okunmasını engeller.

AKP’nin Kürt seçmeni içerisinde desteği % 20’ye gerilemiş durumda. İstanbul, Diyarbakır, Van, Mardin, Urfa gibi illerde kitsel kopuş yaşanıyor. Örneğin İstanbul’da AKP’ye oy veren Kürt seçmendeki kopuş % 35-40 civarındadır.  AKP, Kürtlerden kopan oyların yerini başka seçmen kitlesiyle de dolduramıyor.  AKP,  HDP ile yakınlaşma algısı yaratarak kopan Kürt seçmen kitlesiyle yeniden ilişki kurmak istiyor.  Bu durum hemen herkesin görüp hesaplayabildiği küçük bir plan olarak değerlendirmek mümkündür.

 AKP heyetinin HDP’yi ziyaret etmesi bunun çok ötesinde önemli mesajlar içeriyor. Heyete Adalet Bakanının başkanlık etmesi HDP’ye Anayasa Mahkemesinde kapatılması davasına yönelik dolaylı bir mesaj içeriyor.  Deniliyor ki ‘HDP davası hukuki değil politiktir, eğer ortak buluşma noktası oluşturulursa, HDP’nin kapatılmaması için Anayasa Mahkemesine gerekli uyarı yapılır.’ AKP milletvekillerinden Mehmet Ali Cevheri, Orhan Miroğlu, Şamil Tayyar ve eski milletvekili Metin Metiner’in, yapılan ziyaretten sonra HDP’nin ‘terörist’ kapsamında görülmeyeceğini açıklamaları ve bundan sonra HDP ile bu bakış açısına göre politik ilişki kurulması gerektiğini belirtmiş olmaları, sadece kişisel bir temenni değil esasen AKP’nin bir mesajı olarak değerlendirildi.

Sürekli oy kaybeden AKP’nin özellikle cumhurbaşkanlığı seçimlerinde zorunlu olarak Kürtlerin oyuna ihtiyaç olduğunu hem cumhur ittifakı hem de Erdoğan  kabul ediyor. Bunun için önümüzdeki süreçte bir kısım politik hamlelerin atılması kimseye sürpriz gelmemelidir. Örneğin Şubat-Mart aylarında Öcalan ile ailesinin veya avukatlarının bir görüşmesi gerçekleşebilir. Kürt sorununa ilişkin bir kısım politik adımların atılacağına dair tartışmalar somut olarak gündeme gelebilir. Bu nedenle AKP’nin, cumhur ittifakı adına HDP’ye bir paket önerisi sunması da kimseye sürpriz gelmemelidir. HDP, bu tür gelişmelere açık olmalı, tepkisel olarak bir anda reddetmek yerine, daha sakin, akılcı ve olası önerilerin ciddiyetliğini, gerçekliğini, amacını çok iyi analiz ederek hareket etmelidir.

Hemen herkesin gördüğü üzere Cumhur ittifakının cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmak için yeni ittifaklara ve yeni manevralara ihtiyacı var. Bu konularda ciddi bir birikime ve tecrübeye sahip olan HDP de olası manevraların politik gerekçelerini ve amaçlarını doğru okuyarak tutum belirlemelidir.

6’lı masa ile de ilişkilerini daha objektif ve gerçek politik veriler üzerinde  kurmalıdır. İYİ Parti’nin ve özellikle Akşener’in HDP’ye yaklaşımının son derece tehlikeli olduğu, HDP’nin kapatılması için MHP’den daha aktif ve istekli davrandığı görülüyor. Akşener, bu çıkışıyla devletin bugünkü iktidar gücüne Erdoğan’ın yerine göreve hazır olduğu mesajını veriyor. Muhalefetin kazanması ve İYİ Parti’nin iktidar ortağı olmasıyla HDP’ye yönelik tasfiye politikasının devam edeceğini söylemek yanlış olmaz. Hiç şüphesiz ki masa 6 partiden oluşuyor. Bir kısmının HDP ile doğrudan bazılarının dolaylı ilişkileri sürüyor. Bu nedenle devlet muhalefet ile oluşturulan politik dengenin çok iyi analiz edilmesi ve ona göre bir yol haritasının oluşturulması gerekir. Burada önemli olan muhalefetin HDP’ye yönelik politikasının çok daha açık ve net olarak ortaya çıkmasıdır.

HDP, politik taleplerini toplumun en geniş kesimlerine yaymalıdır

Hem cumhur ittifakı hem de devlet muhalefeti olan 6’lı masa, HDP’yi sadece Kürt Sorunu içerisinde sıkıştırmak istiyor. Böylelikle HDP’nin Türkiye toplumunun genel sorunlarını hedefleyen bir parti olmaktan çok lokal olarak sadece ‘Kürtlerin taleplerini gündemleştiren bir parti olarak görülmesini istiyor.  HDP, bu algıyı kırmak için somut denetlenebilir, toplumun anlayabileceği ve tartışabileceği politikalar üretmelidir

 • HDP’nin önemli önceliklerden biri Türkiye’nin demokratikleştirilmesidir. Türkiye’nin demokratikleşmesinin temel ölçütü ise hem demokratik bir anayasanın yapılmasını sağlamanın ana noktası da başta Kürtler ve Aleviler olmak üzere farklı toplumsal katmaların politik, sosyal, kültürel sorunlarının çözümünü hedeflemesidir. Türkiye önce ‘demokratikleşsin sonra Kürt ve Alevi sorunun çözülmeli’ gibi bir yaklaşım yanlıştır. Demokratikleşmenin kriteri ‘Kürtlerin ve Alevilerin bütün ‘politik, toplumsal ve kültürel’ taleplerinin karşılanmasıdır. Örneğin Yerel Özerklikten ne anlıyor, Eyalet Sistemini savunuyor mu? Bu nedenle HDP, kendi anayasa taslağını kamuoyuna sunmalıdır. HDP, demokratik sivil toplum kurumlarını da bir araya getirmeli ve Türkiye’nin saygın anayasa hukukçularıyla iletişime geçip ‘Demokratik Anayasa Taslağı’nı hazırlamalı veya ellerinde varsa hazırlanmış bir taslak, parlamentoda olan veya olmayan bütün politik partilere ve sivil toplum kurumlarına göndererek tartışmalıdır.
 • HDP, dış politikada tam ne düşünüyor. Bölgesel stratejisi nedir? Küresel ilişkilerde nasıl bir politikaya sahip? Öncelikli olarak kavgalı olduğu komşularıyla nasıl bir politik denge kuracak? Bunlar için sadece AKP iktidarının yaptıklarını eleştirmek yetmez. Somut olarak HDP ne diyor? Ne yapacak?
 • HDP, sadece ekonomik krizi eleştirmemeli, ekonomik krizin çözümüne ilişkin politikalarını çok yönlü ve kapsamlı olarak hazırlamak için ekonomistlerden oluşan bir kurul oluşturmalıdır.
 • HDP, iktidarın enflasyon politikasının eleştirilmesi yetersiz kalıyor. Çözüm için somut önerilerini ortaya koymalı ve yönetime geldiklerinde ne gibi pratik adımlar atacaklarını kamuoyuna açıklamalıdırlar.
 • HDP, işsizlik sorununa dikkat çekmekle yetinmemeli, işsizliğin çözümüne ilişkin alternatif politikalar oluşturmalı ve kamuoyu ile paylaşmalıdır.
 • HDP, tarımsal sorunlar üzerine nasıl bir programa sahip ve çözüm önerileri nelerdir. Yaşamını tarımla sağlayan milyonlarca insana somut ve anlaşılabilir politikalarla gitmelidir.
 • HDP, sağlık politikasında neler söylüyor. Sadece iktidarın sağlıkta gerçekleştirdiği özelleştirmeyi eleştirmesi ya da iktidara geldiğimizde sağlık ücretsiz olacak söylemi veya sağlık emekçilerine yönelik saldırıları kınamak yetmez. Bütün yönleriyle insanları ikna eden sağlık politikası oluşturmalı ve kamuoyu ile paylaşıp tartışmalıdır.
 • HDP, nasıl bir eğitim politikası izleyecek. İlkokul’dan üniversite’ye kadar eğitimin parasız olması talebi yetmez. Bilimsel ve Özek bir eğitim sisteminden ne anladığını eğitimcilerle tartışarak bir politika oluşturmalıdır.
 • HDP, üniversiteli öğrencilerin somut sorunlarının çözümüne ilişkin neler söylüyor, taleplerin karşılanması için nasıl bir programa sahip? Bunları belirlemeli ve paylaşmalıdır. Küresel sistemin bilişim teknolojisi içerisinde yetişen Y veya Z olarak tanımlanan bir genç kuşak var. Bunlara ilişkin somut olarak ne öneriyor?

Sonuç: Türkiye artık seçim sürecindedir. Hem iktidarın hem de devlet muhalefetinin bütün politik yönelimleri bu eksende olacak. Güç ilişkilerinin çok yönlü rekabet ve çatışma alanı içerisinde olacağı bir dönem yaşanacak. Politik çatışmanın başka alanlarda sürdürülmesi ve hatta krizin çok daha üst boyutta yansıyacağı bir seçim süreci olabilir. HDP, bütün bu çatışmalı krizin merkezinde olacak. Çözümün hem kilidi hem de anahtarı olabilecek bir güce ve potansiyeli sahiptir.

HDP, bu durumu daha üst düzeyde örgütlemek için birkaç şeyi acilen yapması gerekir.

 • Emek ve Özgürlük Bloku’nu toplumsal yaşamın içinde var etmeli ve aktifleştirmeli,
 • Toplumun alt sosyal dinamikleriyle en geniş bağı kurmak için gerekli pratik adımları şimdiden atmalı,
 • Sadece Kürt sorununa ilişkin değil aynı zaman toplumun genel sorunlarını kapsayan politikaları oluşturup kamuoyuna paylaşmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu