Genel

ORTADOĞU’DA “SİYASAL İSLAM” ve KADIN MÜCADELESİ…

1970’lerden itibaren ORTADOĞU ‘da “ Siyasal islam” güçlenmeye başlamıştır. Siyasal islamın güçlenmesi bir yanıyla Emperyalizmin SSCB ile yaşadığı “soğuk savaş” sürecinde SOSYALİZM tehlikesine karşı bölgede geliştirdiği “Yeşil Kuşak” projesinde radikal dinci örgütleri beslemesi, destekleyip büyütme projesinin bir sonucuydu.
Diğer yanıyla da Emperyalizmin işbirlikçisi ikdidarların artan toplumsal muhalefetin önüne geçebilmek için İslami hareketleri, cemaatleri, destekleyip önünü açmalarının sonucu olarak gelişe güçlenmiştir.
Ortadoğu’da “Siyasal İslam’ın” güçlenmeye başlaması kadın hakları ve kadın hareketleri açısından yeni bir sürecin başlamasını getirmiştir. Bu süreçte “bağımsızlık” süreçleriyle birlikte geliştirilen “Devlet Feminizmi” politikasından, dolayısıyla kadınların kamusal alana katma politikalarından vazgeçilerek kadın lehine yapılan reformlarla verilen haklar tek tek gasp edilmiştir. Yeni düzenlemeler getirilmiştir. Muhafazakarlaşma politikaları devreye sokulmuştur.
“Siyasal İslam”ın güçlenmesi ilk olarak Mısır’da 1972’de ikdidara gelen Enver Sedat tarafından artan sol toplumsal muhalefete karşı İslamcı ve muhafazakar grupların desteklenmesi, islamcı hareketin hapishanelerde tutulan yöneticilerinin salıverilmesi ve islamcı dernek, vakıfların, cemaatlerin örgütlenmesine izin verilmesiyle başlayan bir dizi olanaklar, maddi destekler sunulması süreciyle gelişmiştir.
İlk olarak Mısır’da güçlenen gerici bağnaz, Dinci yobaz islamcı gruplar kısa sürede bütün ORTADOĞU’da İslami gerici faşist dalganın yükselmesini tetiklerken Mısır’dan Sudan’a, Cezayir ‘e uzanmıştır daha sonra Ortadoğu’ya yayılmıştır.

  1. Bölüm (Devam edecek…)
    GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
    HÜSEYİN BİÇER 29/9/2021
    Melbourne…
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top