Genel

ORTADOĞU ‘da “ SİYASAL İSLAM “ ve KADIN MÜCADELESİ…

  1. Bölüm ( Devam edecek…)

Ortadoğu’da kadın hareketi açısından önemli olarak değerlendirilebilecek bir diğer gelişme de Tunus’ta başlayıp Ortadoğu’nun önemli bir bölümüne yayılan isyanlardır. “Demokrasi, Özgürlük “ talebiyle işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa ve otoriter devlet yönetimlerine karşı yüz binlerce kadınlar sokağa dökülmüş, mücadeleleri iktidarları sarsmış, yer yer düşürmüşlerdir. Bu süreçte önemli rol oynayan örgütlü kadınlar, kimi yerlerde sokağın da yarıdan fazlasını oluşturmuşlardı. Protestoların kendilerine de Demokrasi, Özgürlük,adalet, haysiyet, eşitlik getireceğine inanıyorlardı.
Ancak kadınlar bir kez daha hayal kırıklığı yaşadılar. İsyanlar sonrasında iktidarlar devrilmiş, emperyalistlerin müdahalesiyle sözde seçim yapılmış, yeni iktidarlar oluşturulmuştu.
Ama özellikle Tunus, Mısır ve Libya’da seçimi aşırı islamcı Partilerin kazanması kadının baharını getirmemiş, var olan haklarını da tırpanlamasına neden olmuştur.
Halkların devrimci taleplerini bastırmak isteyen empeu güçlerce önce Libya’ya müdahale edilmiş, sonra Irak’ı da içine alacak ve diğer Ortadoğu ülkelerini de etkileyecek biçimde Suriye’de bir iç savaş çıkartılmıştı.
Bu savaşla kadınlar, Açlık Yoksulluk, ve yerlerinden , yurtlarından olup mülteci hayata mahküm olmalarının dışında binlerce kadın da katledilmiştir. Köle pazarlarında satılmış ve tecavüze uğramıştır.
Ortadoğu’da kadın hareketi denildiğinde es geçmeyeceğim bir diğer kadın hareketi KÜRT KADIN hareketidir.
Filistin ‘in yaşadığı sürece benzer bir süreç yaşayan ve devletleşmesine,kendi kaderlerini kendilerinin tayin etmesine, eşit hak ve özgürlüklerin ve eşit yurttaşlık haklarına , kendi dil, kültür ve inançlarınızı özgürce savunmasına izin verilmeyen KÜRDİSTAN toprakları bilindiği gibi 4 parçaya bölünmüştü. Bu parçalarda yürütülen ulusal kurtuluş mücadelelerine katılan kadınların katılımı da önemli düzeydeydi. Kürt kadınını hareketi esas olarak bu mücadelelerin içinde gelişti ve yükseldi diyebilirim.
Kürt kadın hareketini ileriye taşıyan ayrı özgün bir yerde durmasını sağlayan ise Kürdistan’da ve Suriye’de Rojava’da yaşanan, yaratılan gerillanın verdiği mücadelededir.
Özellikle Türkiye ve Rojova ayağındaki Kürt kadın hareketini Ortadoğu’daki buğüne kadar oluşan kadın hareketlerinden ayıran özelliği, hareketin kendi öz örgütleri ve öz savunma güçleri “ kadın eksenli Kurtuluş ideolojisi “ne sahip olmaları olarak diyebilirim.
Kürt kadınının yaşadığı ulusal , feodal, devlet, dini ataerkil baskının cenderesinden kurtulup, örgütlenmesi, mücadele etmesi , özgürlüğüne kavuşması bir devrim sorunudur. Bunun yolu komünist partisi, halk ordusu ve Faşizme karşı halk cephesinin birlikte vereceği mücadelenin zaferle sonuçlanmasının sonucudur.

  1. Bölüm (Devam edecek…)
    GAZETE KÖK AVUSTRALYA
    HÜSEYİN BİÇER
    3/10/2021
    Melbourne
Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top