Genel

NEDEN ENTERNASYONALİST OLMALIYIZ!

Marks Komünist Manifestoda İşçi Sınıfının Mücadelesini Siyasi İktidar ULUS ÖLÇEKLİ olduğu için biçim olarak ULUSAL ama öz olarak, kurtuluşun ve Sosyalizmin zaferinin

ancak bir Dünya Sistemi olan Kapitalizmin evrensel planda yıkılmasıyla olası olacağını belirterek, ENTERNASYONAL olduğunu söyler.

Komünizmin olmazsa olmazı, İşçi Sınıfının karşıt Sınıf karşısındaki en vazgeçilmezi, en korunması gerekeni, geleceğin Sınıfsız ve Devletsiz toplumuna varabilmenin yegane aracı olan tüm Dünyadaki İşçilerin Birliğini ifade eden olgunun adına ENTERNASYONALİZM diyoruz.

Yani Enternasyonalizm aynı zamanda bir Dünya Sistemi olan Kapitalizmin evrensel planda Ekonomik, Siyasal ve İdeolojik olarak ortadan kaldırılmasının eylemliliğinin adıdır.

Enternasyonal örgütlenme aynı zamanda,tek tek ülkelerdeki Komünist partilerin programlarının üzerinde, Kapitalizmin küreselleştiği bu Dünyada, Kapitalizme karşı Dünyasal

planda bir mücadelenin perspektifini içeren programa sahip Dünya Komünist Partisidir.

Enternasyonalizm ayrıca İşçi Sınıfının damarlarına zerk edilen Vatan, Yurt, Bayrak gibi burjuva değerlerin de Panzehiridir.

Burjuvazinin pompaladığı Yurt, Vatan, Bayrak gibi, İşçi Sınıfının bilincini bulandıran Burjuva değerler üzerinden politika yapanlarla farkımızı ortaya koyabilmek için Enternasyonalizme sıkı sıkı sarılmalıyız.

Enternasyonalle Kurtulur İnsanlık Şiarına inandığımız için, yereldeki, mücadeleyi savsaklamadan ama salt yerelle de takılı kalmadan, kurtuluşun ancak evrensel planda gerçekleşeceğine olan inancımız nedeniyle Enternasyonalistiz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu