Genel

Milletvekili Olmak İçin Yurtdışındaki Kaçkınlardan İcazet Almak…

Erdoğan ATEŞİN

 

Milletvekili Olmak İçin Yurtdışındaki Kaçkınlardan İcazet Almak…
Post modernizme evrilmiş Hiedegger, Nietzsche, Sartre, Wittggenstein’den bolca alıntı yapan sahte devrimci karakterde dolaşan yeni yüzler piyasada. ..Postmodern yaklaşım, sosyal, siyasal teori ve her tür örgütlü mücadeleyi ve her türlü ideolojik yaklaşımı reddeden bir burjuva soytarılığıdır.
Sadece yaşadığı anı, yaşamak isteyen ve topluma, hayata, doğaya dair geçmişi ve geleceği araştırmayı reddeden, yaşamın hızla aktığını ve anı yaşamak gerektiğini, bunu keyfince yaşamak gerektiğini, neden ve sonuç, nicel ve niteli bütün nesnelliğe karşı çıkarak, kaostan asalakça beslenir.
Sorun var olanı, bize görüneni değil, var olan ve görünenin arkasındaki toplumsal çelişki ve dinamikleri açığa çıkarmaktır. Bu sahtekarca ilizyonların sonu gelmek üzeredir. İnsanlık bu büyük ihaneti aşarak yeni bir gelecek için ağır bedeller ödüyor.
Üç beş kuruşa satılmış ve emperyalizmin çanağından beslenen revizyonist, postmodern sahte sol dönekler, tarihin bugüne dair kaydedeceği en namusuz ve en ahlaksız olanıdır. Döneklik çürüyen, geberen kapitalizmin en çürümüş halidir ve onun pis çanağından beslenir…Var olan verili sistemin yaşamından yana olan ve sistemin kullandığı burjuvazinin proletarya içindeki ajanı konumundadır.
Avrupa’ya kaçan kaçkınlar, bu defada Avrupa’ da onuruyla yaşamlarını sürdürmeye çalışan emekçileri, sahte devrimci söylemlerle sömürmeye çalışıyorlar. Vicdanı ve beynini satmış döneklere karşı tavırda, devrimci tavır ideolojik tavırdır ve bu dönekler düşman kamptadır.
Lenin’in ”çürüyen kapitalizm” tespiti bugünü anlatıyor. Çünkü pratik olarak kapitalizm artık yaşamı-hayatı değil, ölümü-yok oluşu temsil ediyor. Kapitalizm, eceline susamış bir it gibi ölümcül bir felakete dönüşmüştür. Büyük kitlesel toplu ölümlere tanıklık ediyoruz.
Kimyasal ve biyolojik saldırılar, nükleer büyük yıkımlarla karşı karşıyadır insanlık. Emekçilerin bütün bu saldırılara devrimlerle karşı koymak dışında seçeneği yoktur. Revizyonist dönekler ise ideolojik olarak devrimin düşmanlarıdır ve emekçi devrimlerinin karşısındadırlar.
Bugün piyasayı sürdükleri yeni yüzler, posası çıkmış döneklerden düstur alarak, el alarak bir dönem Milletvekili olmak için Fethullah’a koşan hainler gibi, Avrupa’daki müdürlerine koşuyorlar…
Erdoğan ATEŞİN

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu