Genel

MARKSİZM -LENİNİZMİN NİTEL BİR AŞAMSI OLAN MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ SAVUNULMADANDEVRİM HAYALDİR!

MAO ZEDUNG yoldaş ÇİN toprağında ÇİN’deki sınıf mücadelesi içinde doğmuştur. Tıpkı Komünist Önder İBRAHİM KAYPAKKAYA gibi. Fakat yalnızca kendi toprağı sınıf mücadelesinin dünya genelinde coşkun Devrimci dalgası Mao’yu Mao, İbrahim’i İbrahim ( İBO) yapmamıştır. Ekim devriminin top sesleriyle Ülkemize , Çin’e ve dünya ülkelerine taşınmış olan MARKSİZM ve-LENİNİZM bilimi asıl rengini vermiştir. Mao düşüncesini ve Mao olmaya, İBRAHİM ve İbrahim’in düşüncesini hayata geçirme yolunda bu nokta çanakçı ve önemlidir.
Mao ve İbrahim yoldaşlar Bütün ML düşmanı akımlara ve özel olarak Kruşçev’in başını çektiği uluslararası Revizyonizme, oportünizme, her türden ırkçılığa ve gericiliğe karşı MARK, ENGELS, LENİN , STALİN ‘in Devrimci mirasının başarıyla temsil edilmesinin ve sınıf mücadelesinin o günkü koşullarda içinde nitel olarak geliştirilmesi, ülkemizde ve özellikle ÇİN ve SOVYETLER BİRLİĞ tecrübesinin ileri seviyelerde özümsenerek o güne ne kadar yeterince çıkarılmamış hatta STALİN tarafından hatalı bir tarzda kavranmış meselelerin (SOSYALİZM’de SINIFLAR ve SINIF MÜCADELESİ) berrak tarzda ortaya konulmasının adıdır.
MAO ZEDUNG düşüncesi: ( Proletarya diktatörlüğü, proletarya diktatörlüğü altında altın çağa kadar Devrimi devam ettirmenin teorik hazinesidir)
Özellikle, proletarya diktatörlüğü altında devrimin devam ettirilmesinin anahtarı olan MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ öncesi bu sorunlarda hiç mi birşey söylenmemişti? Evet bazı ipuçları Lenin ‘de ve hatta Mark-Engels’te vardı. Fakat o büyük ustalar Sosyalizm ‘de geriye dönüşlerin kendilerini henüz pratik bir olgu olarak dayatmadığı dönemlerde yaşadılar. Mücadele ettiler.
MAO ise nispeten farklı bir döneminde yaşadı. Gerçi çağ yine Lenin dönemindeki gibi Emperyalizm ve proletarya Devrimler çağıydı. Ancak yeni bir dizi gelişme sözkonusuydu. Yeni sorunlar yeni çözümleri dayatıyordu.MARK ve LENİN ‘in bu yeni çözümleri yeterince ortaya koyamamış olmaları hiç bir kusur değildi.
Bilğinin diyalektiği , bilimin gelişmesinin toplumsal pratikte olan ilişkisi kavranırsa bu pekala anlaşılabilinir.
Ayni şekilde sıçramanın MAO döneminde oluşunun ( bu konuda)elverişli zemini görülebilinir.
MAO ZEDUNG düşüncesi geriye dönüşler olgusunun ortaya çıktığı, o zamanların Sosyalist ve halk Demokrasisi ülkelerinin bu konuda amansız sınıf mücadelelerine, çatışmalara sahne olduğu vb. Bir dizi gelişmeler ortamında bilimin eriştiği yeni aşamadır.
MAO ZEDUNG düşüncesi uluslarası Troçkizm, Euro-Komünizme karşı mücadele için de gelişti.
Kısaca örnek verecek olursam o dönemlerde geriye dönüşlerle kapitalizmden altınçağa bir geçiş aşaması olan ve bütün proletarya diktatörlüğünün tekabül tüm SOSYALİZM döneminin hiç de çelişkisiz, çatışmasız olmadığı sınıfları ve sınıf mücadelesini bağrında taşıdığı, Proletarya ile burjuvazi arasındaki çelişmenin henüz tamamıyla çözülmediği, aksine bu geçiş döneminin baş çekişkisi olduğu vb. Gerçeklerin daha bari bir şekilde kendisini dayattığı ortam içinde biçimlendi. Bu böyle biline.
Devam edecek…
GAZETE KÖK /AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
13/9/2021
Melbourne/ Vİctorıa

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top