Genel

MARKSİZM-LENİNİZMİN NİTEL BİR AŞAMASI OLAN MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ SAVUNULMADANDEVRİM HAYALDİR!

MAO ZEDUNG’un bilime kazandırdıkları:

MAO ‘nun Nedir bu katkıları?
Devrim bilimine MAO ‘nun yaptığı en önemli katkılardan biri, Sosyalizm denen tüm bu dönem boyunca proletarya Diktatörlüğü altında devrimin devam ettirilmesinin bütün yönleri açıklığa kavuşturulmasıdır.
MAO Sosyalizmin “onbin ferahlık” yürüyüşün henüz ilk adımı olduğü ortaya koydu. Devrimin bitmediğini Büyük proleter Kültür devrimi örneğinde olduğu gibi onun devam ettirilmesi gerektiğini ilan ediyordu. Altın çağa doğru yol alabilmek, toplumu devrimcileştirmek için proletarya diktatörlüğü altında devrimi sürdürmek zorunlu idi. MAO yoldaş , SOSYALİZM’de Devrimci kitlelere işin bitmediğini, aslında halen yolun başında olunduğu öğüdünü veriyordu.
Sosyalizmin sınıfsız, çatışmasız, çelişmedik bir olgu değil aksine proletarya ile burjuvazinin her alanda amansız, şiddetli çatışmasının sürdüğü bir geçiş aşaması olduğuna işaret ediyordu.
Çözümü altın çağa kadar ML çizginin önderliğinde devrimci kitle insiyatifin Devrim için harekete geçirilmesinde, sürekli devrim yapılmasında buluyordu.
Sosyalizme varmak, üretim üretim araçlarının mülkiyet ilişkileri mi dönüştürülmesi (KAMULAŞTIRMA) sağlamak, sorunların tümden halli demek değildi.
Hala kimin kesin olarak kazandığı çözümlenmemişti. Hala kapitalizm vardı. Veya sürekli onu doğuran bir toprak söz konusuydu. Sosyalizmin toprağı, bütün dönemi boyunca kapitalizmi doğurmaya hala müsaitti.
Sosyalizm denen olgu başlı başına veya kendi istikrarlı temelleri üzerinde yükselen bir toplum değil bir geçiş dönemiydi.
KapitaliMden Emperyalizm ve Devrimler çağına gidişte bir geçiş aşaması olan, SOSYALİZM’de iki yol -iki sınıf arasındaki ölüm-kalım mücadelesi devam ediyordu.
Buna yol açan SOSYALİZMİN kapitalizmden devraldığı çelişkileriydi.
KAFA ile KOL emeği, ŞEHİR ile KÖY , yöneten ile yönetilen, parti-Devlet ile yoğunlar arasındaki çelişkiler devam ediyordu.
Devam Edecek…
GAZETE KÖK /AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
14/2021
Melbourne.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top