Genel

MARKSİZM- LENİNİZMİN NİTEL BİR AŞAMASI OLAN MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ SAVUNULMADANDEVRİM HAYALDİR!

PARTİ İÇİNDE SINIF MÜCADELESİ…

MAO yoldaşın katkıları sayesinde, toplumda süren sınıf mücadelesinin kaçınılmaz olarak parti içinde de devam edeceği, parti içinde İKİ ÇİZGİ MÜCADELESİ ‘nin insanın iradesinden bağımsız, ona izin verip-vermeme ile alakası olmayan objektif bir olgu olduğunun derinden kavranışı mümkündür. Onun mahtığıyla parti içinde burjuvaziye karşı gerçek anlamda silahlanabilinir. .
Onun mantığı sayesinde işin üstesinden gelmenin esas yolunun içte örgütsel-idari tedbirlerle değil, M-L-MZD bilimi ışığında aktif siyasi ideolojik mücadele olduğu daha iyi görülebilinir.
Asmakla, kesmekle, atmakla iş bitmiyor. Veya HOCA mantığıgın söylediği gibi parti içinde ortaya çıkan karargahların tümü emperyalizmin veya onların yerli uşaklarının, gönderdiği istihbarat elamanları, ajanlar, provokatörler, Tasfiyeci dönekler vb.takımı değildir.
Evet KOMÜNİST PARTİSİ,ne Düşman ajan da sızdırabilir. Bu başka bir durum, fakat KP içinde ortaya çıkan gizli Anti-MARKSİST LENİNİST akımları hep böyle ilan etmek, toplumdaki sınıfların onların beslendiği toprağı vb. Görmemek demektir. Sınıflar olgusu son bulmadan, parti içinde sınıf mücadelesi son bulmayacaktır.
Parti için mücadele anahtarı rolü oynayacak olan İDEOLOJİK MÜCADELE dir. İdari tedbirler, örgütsel önlemler ikinci sıradadır. Ya yasakçı, cezalandırmacı bir mantıkla parti farklı görüşler arasında mücadeleyi sözüm ona önleyeceksin, farklı görüşlere izin vermeyeceksin.
Sınıf mücadelesinin diyalektiğini , sınıf mücadelesini sürdürmenin canalıcı silahı olan partide iki yol arasındaki mücadelenin kaçınılmazlığını anlayamayanlar öyle yapıyor ve sonuçta başlarına daha büyük belalar açmaktan kurtulamıyorlar. Ve öylelerinin partileri komploların, dedikodunun, dolapçılığın, kirli oyunların esiri oluyor. Ama açık ve dürüstlüğün, DEMOKRATİK MERKEZİYETÇİLİK gibi LENİNİST parti normları çerçevesinde canlı tutma, ELEŞTİRİ-ÖZELEŞTİRİ , farklı fikirlerin özgürce çatışması vb’lerinin hüküm sürdüğü partiler MAO ‘cu bakış açısının şekillendirdiği partiler, hem disiplinin, hem birliğin, hem beraberliğin, hem dayanışmanın, hem daha militan ve yüksek seviyelerde tesis edildiği örneğiyle kendilerini ortaya koyuyorlar.
MAO’cu “birlik- eleştiri, daha yüksek seviyelerde birlik “ gibi parolalarda ifade edilen anlayışlar sayesinde partinin sınıf mücadelesinin güçlü silahı, MARKSİZM-LENİNİZMİN ve MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ’nin militan bir karargahı, işçi ve emekçi yığınların kurmay heyeti vb. Olması sağlanabilir.
MAO’nun fikirleriyle daha sağlam şekilde bütünleştiğinde hem Demir disiplin ve hem de büyük bir gönül rahatlığıyla hüküm sürdüğü bir ortam daha iyi yaratabilinir.
İki çizgiden hiç kimse kaçamaz!
Gerçeği bilelim, gereklerini yerine getirelim.
M-L-MZD bilimin “rol yapan ,gösteriş için velvele koparan “ şemsiye altında yer tutmak için “numara çeviren” adamları değil, gerçek kadrosu, militan savaşçısı olunmalıdır.
Ve zaten gerçek anlamda M-L-MZD bilimi sayesinde dürüst olunabilinir.
Bilime ( başkaca bir şeye değil) inananlar, güvenenler ve bilimi uygulayanlar açık yürekli ve dürüsttürler.
Toplumda ve KP de hiçbir zaman sükunetçi ortam, sessizlik,, dikensiz Gül bahçesi olmamalı ve olmayacaktır.
Hayalci değil bilimin adamı olalımve olmak zorundayız. Akıma karşı yüzme, zorlukların üzerine cesaretle , korkusuzca yürüme, enginleri fethetme Devrimci ruhuyla hareket etmenin, çözümsüzlüğün çözüme, çaresizliğin çareye, umutsuzluğun umuda, sorunun çözümünün anahtarı MARKSİST-LENİNİST- MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ bilimidir . Bu böyle biline.
(Devam edecek…)
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
19/92021
MELBOURNE

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top