Genel

MARKSİZM-LENİNİZMİN NİTEL BİR AŞAMASI OLAN MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ SAVUNULMADANDEVRİM HAYALDİR!

KİTLELERDEN KİTLELERE…

MAO yoldaş , Sosyalizmde devrimci kitlelerin denetleme, uyarma, görevden alma, görev verme, Devrim yapma hakkını garantileyen bir addır.
Proletarya iktidarı veya Partisi MAO ‘da Devrimci kitleleri MARKSİST-LENİNİST-MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ bilimi seviyesinde ulaştırmanın. Onlar aracılığıyla bizzat aktif bir şekilde kitlelerin devrede olarak ikdidarlarını icra etmelerinin, yönetilmeye mahkum değil, bizzat yönetmenin, devlete, Partiye olan ihtiyacın sürekli geriletilmesi ve onların nihai olarak ortadan kaldırılması anacının bilincinde olarak, bu silahların bizzat bu koşulların yaratılması kullanılması için anlamlıdır.
MAO Devrimci kitlelere rağmen bir proletarya ikdidarı düşünmedi. Proletaryanın devrimci yığınların Güvenini yitirmiş, onlara rağmen ve onlar üzerinde sallanan baskı aracı olan iktidarı düşünülemez.
M-L-MZD bilimin sayesinde devrimci kitlelerin büyük kudreti görülebilinir.
Ancak,onun sayesinde her türden popülüst, kitle kuyrukçusu, bir avuç öncünün, aydının gayretini her şeye Kadir gören, anlayışlardan kurtulunabilinir.
MAO yoldaşın KİTLELERDEN KİTLELERE
Parolasının derin anlamı keşfedildiğinde Devrim için emin bir şekilde ilerlenebilinir. Onun siyasetin tespitinde ileri kitleleri temel alma, nisbete geri kitleleri etkileme, en azından tarafsızlaştırma siyaseti, Devrimci bilinçli müdahalenin rolü konusundaki öğretici açıklamaları ihtilalci kitle çizgisinin zeminidir.
Ekonomizmin, her türden oportünizmin, Revizyonizmin, reformizmin ölüm fermanıdır. Bu böyle biline…
DEVAM edecek…
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
17/92021
Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top