Genel

MARKSİZM -LENİNİZMİN NİTEL BİR AŞAMASI OLAN MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ SAVUNULMADAN DEVRİMHAYALDİR!

MAO ZEDUNG M-L Felsefeyi özellikle çelişkiler alanında açmış, Nitel seviyelerde geliştirmiştir.

ZITLARIN BİRLİĞİ ve mücadelesinin diyalektik ve tarihi materyalizmin, evrenin temel yasası olduğunu isabetle vurgulayan MAO ZEDUNG daha önce bu konuda yeterince cevaplandırılamamamış veya yanılgılara düşükmüş problemleri çözmüştür.
Her şeyde, her zaman varolan çelişkinin evrenselliğini, özgürlüğünü’ süreçlerdeki temel, Baş çelişki ve ikincil çelişkiler arasındaki ilişkiyi, her çelişkinin farklı iki yanı arasındaki bağı, yani onun esas ve tali yönlerini, çelişkinin iki yönü arasındaki özdeşliği, dönüşümü, değişik karmaşık çelişmelerin farklı ele alınış ve farklı çözüm yöntemlerini vb. Çok yönlü, büyük bir ustalıkla açıklıkla getirmiştir .
Sovyet Deporin oluşumun eleştirisi, STALİN ‘in ve ENGELS ‘in düştüğü bazı hatalarının nedenlerinin cevaplandırılması ve MARK, ENGELS,LENİN,STALİN yoldaşların bu alandaki miraslarını devralarak onlardan öğrenilerek sınıf mücadelesine,
Toplumsal hayata ustaca uygulanması,
çıkarılan yeni derslerle geliştirilmesini sağlayan MAO ZEDUNG’la MARKSİST-LENİNİST Felsefe, Devrimci kitlelerin elinde en güçlü bir silah haline gelmiştir.
Sosyal hayatı, toplumu, evreni tanımak, çözümleyebilmek, yorumcu filozoflar değil, hem yorumlayan hem de dünyayı değiştirmeye çalışan EYLEM adamları olabilmek için diğer konularda olduğu gibi, felsefe alanında da Marksizm Leninizm ve Mao Zedung biliminden öğrenmeliyiz. Pratiğe uygulamalıyız. Ancak ve ancak bu bilimin ışığı doğrultusunda yol alarak Devrime yol alırız.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top