Genel

MARKSİZM-LENİNİZMİN NİTEL BİR AŞAMASI OLAN MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ SAVUNULMADAN DEVRİM HAYALDİR…

MAO ZEDUNG’un BİLİME KAZANDIRDIKLARI
Mark’ın Lenin’n Sosyalizme ilişkin parmak bastığı sorunlara , dengesizliklere ve bunların temellerine daha da derinden vakıf oldu. O zamana kadar tecrübelerin, deneylerin , en önemliside toplumsal pratiğin ortaya çıkardığı derslerin sayesinde üretim araçları mülkiyetinin kamulaştırılmasınlar sonra durumun ne olacağını yeterince çözememiş olan Devrimci bilimi nitel seviyede ilerlettti MAO ZEDUNG yoldaş. Oysa söz konusu sorunlarla STALİN’de karşı karşıya kalmıştı. Ancak çözememiş aksine yanılmıştı. SosyaliMin belli bir aşamasından sınıfların ortadan kalkacağından çelişmedir, çatışmasız bir durumun olacağından, hatta 1956’larda Sovyetler Birliğinde böyle olduğundan bahsetmiş, Sosyalizmin problemlerini, çekişmelerini ve bunları yaratan temelin ne olduğunu anlayamamıştı. Ancak daha sonraki pratik bu konularda STALİN ‘i düşündürmüş ve çözüm için kısmen adım atmasını sağlamışsa da yanılgısından köklü olarak koparmaya yetmemişti.
MAO ZEDUNG cevap arayan tüm bu sorunlara büyük bir ustalıkla açıklık getirmiştir.
Devlet ve Parti ne oluyordu?
Sınıflar ve sınıf mücadelesi yok idiyse, artık baskı altında tutulacak sınıf sözkonusu deşildiyse bunlar ne diye Sosyalizmde yanıbaşımızda duruyorlardı? Yoksa süs müydüler?
Oysa gerçeğ şu idi ki, uzlaşmaz sınıf karşıtlarının ürünü olan Devlet dönünceye kadar sınıflar ve sınıf mücadelesi devam eder.
Burjuva hukuku, devam ettiği müddetçe “ Herkesten yeteneği, Herkese ihtiyacı kadar” ilkesinin bir gerçek halini almasına kadar sınıflar ve sınıf mücadelesi devam eder.
Yöneten-yönetilen, kafa-kol köy-şehir farkı yaşandıkça sınıflar ve sınıf mücadelesi devam eder.
Burjuvazi ile Proletarya arasındaki çelişki Sosyalizmin de baş çelişkisidir.
Kapitalizmin miraslarının büyümemesi, sürekli olarak geriletilmesi için devrim süpürgesiyle toprağın devamlı temizlenmesinde ısrar etmek, daha doğrusu Devrime sarılmak onu sürdürmek işini savsaklamamak gerekiyor.
Sovyet-Çin-Arnavutluk vb. Partiler tekrar tekrar ispatladı ki; MAO ZEDUNG ‘un “Sosyalist Devrim yapıyorsunuz, burjuvazinin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. O Parti ve Devlet iktidarının ta göbeğindedir” şeklindeki görüşleri dahiyenecedir. ( Burjuva Karargaglarını bombalayın sözü doğru bir sözdür) MAO yoldaş , tehlikenin esas olarak Parti ve devlet içinden geleceğine dikkat çekmiştir.
Parti ve devlet içinde kümelenen ve Kin-Biao, Liu-Şao, Deng-Siao-Ping, Kruşçev, Buhari’n, Ramiz Aliağa, vb, örneklerinde görüldüğü gibi Sosyalizmin bayrağını sallamaktan geri durmayan yeni burjuvazi otarite ve güç sahibidir.
Bu güç ve otariteyi veren, Devlet ve Parti içinde oluşlarıdır.
Devlet ve parti ikdidarında, Sosyalizm dönemi boyunca burjuvazinin tümünü devirmek, yok etmek mümkün değildir.
Sosyalizm bahsi geçen çelişmeleri varlığını sürdürdükçe burjuvazinin varlığını şu veya bu güçte sürdürecektir. Ve en elverişli saha olarak da parti ve devlette kümelenmeyi seçecektir. Geçmişte TKP-ML içinde ve Devletin içinde kümelenen TKP-ML çizgisini tasfiye eden şimdiki ( Maoist Komünist Partisi) ni örgütleyen burjuva ihanet çizgisi olan MKP ‘yi örnek gösterebiliriz.
Devam edecek…
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
16/9/2021
MELBOURNE

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top