Genel

MARKSİZM-LENİNİZMİN BİR AŞAMASI OLAN MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ SAVUNULMADANDEVRİM HAYALDİR!

MAO ZEDUNG düşüncesi Marksist Leninist bilimin başlıca bütün alanlarında (felsefe,ekonomi politik, bilimsel Sosyalizm) günümüzde ulaştığı en yüksek seviyedir. Proleter dünya görüşünün nitel bir sıçrama noktası, yeni bir aşamasıdır. Proletarya bilimi MARK, LENİN ve MAO ile yeni nitel sıçramalara ve aşamalara ulaşmıştır.
MAO ZEDUNG proletarya’nın 5 büyük öğretmenlerinden, klasiğinden, ustalarından biridir. Fakat önemli salt proletarya biliminin biri olmakla izah edilemez. Öyle bir izahla MAO ZEDUNG düşüncesi’nin anlamı yeterince kavranamaz. MAO ZEDUNG, MARK, ENGELS,LENİN, STALİN gibi büyük öğretmenlerin, ustaların mirası üzerinde sadece yükselen, onların önderliğinde UKH’nın deney ve tecrübelerinin en yüksek seviyede özğmlenmesiyle, bilimin yeni bir aşamaya çıkarılmasını ifade eden, bilimin eski seviyelerinde tekrarını veya nispeten geliştirilmesini, savunulup uygulanmasını değil, UKH ‘nin olumlu olumsuz tecrübelerinden, çok yönlü deneyden, pratikten çıkarılan derslerle, bilimin yeni nitel bir seviyeye ulaştırılmasını anlatan bir isimdir.
MAO ZEDUNG düşüncesi, Marksizm-Lenizm Bilim’inin Emperyalizm ve proleter devrimleri çağının Marksizmi olan Leninizm’in sadece devamı değil, aynı zamanda onların yeni bir üst aşamaya ulaştırılmasıdır.
MZD, ML’nin evrensel öğretisinin sadece ÇİN somut koşullarına uyarlanışının adı kesinlikle değildir. Bu hem çok dar, hem MZD’ni aslında katleden, ondan öğrenmeyen bir yaklaşım olur.
Evet MAO ML’nin evrensel öğretisini ÇİN somutuna ustaca uygulamıştır. Fakat MAO ‘yu uluslar arası proletaryanın öğretmeni yapan bu mudur? Kesinlikle cevap Hayırdır. Eğer öyle olsaydı MZD düşüncesi ÇİN pratiğinde ML’in adı olurdu. Sadece Çin ‘e özgü değil, evrensel öğretidir. Şu karıştırılmamalıdır. İdeolojiler elbette evrenseldir. Sınıfların dünya görüşümdür. Burjuva veya Proletarya olsun bunların hiçbiri ulusal değil, evrensel sınıflardır. Bunların şu veya bu toprak parçası üzerinde bulunmaları ve oraların kendine özgü sosyal, kültürel, toplumsal yapısı vb. İle de şekillenmeleri bu açıdan bazı ULUSAL özellikler göstermeleri, hiçbir şekilde onların kendi başına MİLLİ oldukları anlamına gelmiyor.
Yani sınıflar ve onların ideolojileri evrenseldir. ÖYLEYSE ML’in şu veya bu ülkeye uygulanışınınbifadesi olan bir proğramın önderlerine yön veren ideolojide evrenseldir.
Fakat adı da üzerinde olduğu gibi bu proğramların ve önderlerinin aydınlattığı yol; Proleter Dünya DEVRİMİ’nin bir parçası olarak, DEVRİM yaptıkları ülkedeki ezilen halkların kurtuluş yoludur. (Devrimci yığınların) Başka ülkelerin devrimcileri bu deneylerden, tecrübelerden elbette öğrenirler.
Bu devrimlerin proleter dünya devrim hazinesine aktardıkları önemli şeylerde vardır.
Fakat ML ve hatta büyük Marksist Leninist ler olsalar dahi böyle önderlerin, dünya proletaryasının öğretmeni olarak adlandırılamayacağı da açık ve nettir. Bu böyle biline.
Böylelerinin önemi, ML gerçeğini kendi bulundukları parçaya ustaca uygulamaları ve o anlamda proleter dünya devrimini ilerletmeleridir.
MAO ZEDUNG yoldaş sadece böyle biri değildir. Onun önemi; ÇİN DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ’ne Önderlik etmesinde, durmaksızın Sosyalist inşaya başarıyla yol gösterme ve altın çağa doğru yürüyüşte, ÇİN DEVRİMCİ yığınlarını büyük bir ustalıkla aydınlanması bağlantısında anlatılırsa gerçek tam olarak ortaya konulmuş olmaz.
Devam edecek…
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top