Genel

MARKSİST LENİNİST ve KOMÜNİST PARTİSİ’nin 11 TEMEL İLKELERİ…

MARKSİST LENİNİST ve KOMÜNİST PARTİSİ’nin 11 TEMEL İLKELERİ…

 1. Bölüm (Devam edecek…)
  Ülkemizde DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ sürecinde halk ordusunun örgütlenmesi KOMÜNİST PARTİSİ önderliğinde olduğu gibi bu süreç içerisinde ORDU’nun örgütlenmesi iki aşamadan geçecektir.
  Bunlardan birincisi: düzensiz GERİLLA örgütlenmesi
 2. İse GERİLLA ORDUSUNUN gelişmesiyle birlikte yapılan düzenli ordu örgütlenmesidir. Gerilla ordu örgütlenmesi gerilla savaşının esas olarak verdiği stratejik savunma döneminin örütlenme biçimdir. Düzenli ordu örgütlenmesi ise , düzenli savaşın verildiği stratejik denge ve saldırı dönemlerinin esas örgütlenme biçimidir.
  Devrim öncesi dönemde ülkemizde ordunun gelişmesi ve sağlamlaşmadı sürekli silahlı mücadele içinde olacaktır.
  Devrim sonrası dönemde ise, esas olarak barışçıl mücadele içerisinde varlığını sürdürecektir.
  Bunun tersini savunmak yanlış ve halk savaşı anlayışına aykırıdır.
  Komünizme kadar geçerli olan diğer bir ilke de “kendi güçlerimize dayanmak esas, müttefiklere dayanmak talidir” LENİN yoldaşın belirttiği gibi, Devrim örgütlü kitlelerin eseridir. Yani, bir KOMÜNİST PARTİSİ devrim yapabilmek için esas olarak halka dayanmak ve güvenmek zorundadır. Tersine , halka dayanmayan ve güvenmeyen bir örğüt ve KP Devrim mücadelesinde zafere ulaşamaz. Bir KP’nin kendi müttefiklerine dayanması esas değil tali olmalıdır. Bu devrim öncesi ve sonrası dönemde geçerli olan bir ilkedir.
  Mesela ; DHD’de KP’nin esas olarak güveneceği ve dayanacağı sınıflar başta İŞÇİ SINIFI (proletarya) ve KÖYLÜLÜK’tür. Bunun dışında kalan, şehir küçük burjuvazisi ve milli burjuvazinin sol kanadı müttefiklerdir.
  Genel olarak dünyada da esas olarak dayanacağı güç kendi ülkelerindeki kitlelerdir.
  Başka ülkelerin halkları veya bir takım ülkelerde gelişen ulusal ve sosyal kurtuluş mücadeleleri vb. KP’nin müttefileridir. Yani kısacası, bir ülkede Devrimin olabilmesi için, devrimin başka ülkelerden ihraç edilmesi doğru değildir ve gerçeğe aykırıdır.
  Ancak devrimci bir ülkede KP’nin önderliğinde o ülke halkının eseri olacaktır. İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşımın belirttiği gibi, TKP-MLM ‘miz bundan sonra da yürüteceği silahlı mücadelede halka dayanarak ve güvenerek tam Komünizme varmanın stratejik amaçları olan KO ve halk ordusunu silahlı mücadele içerisinde geliştirip güçlendirerek DHD ‘nin yapılması için eksil olan devrimin üçüncü silahını yaratmalıdır.
  Bu üçüncü silahta HALKIN BİRLEŞİK CEPHESİ ‘dir.
  11ilkeden geri kalan 8 ilke de DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ ‘ne kadar stratejik olarak varlığını korumalarına rağmen, bazılarında esas ve tali yönleri halk savaşının çeşitli aşamalarının değişmeleriyle birlikte değişecektirler.
  Bunlardan DHD ‘ne kadar esas ve tali yönleri değişmeksizin varlığını sürdüren ilkeler şunlardır:
  1- Silahlı mücadele esas, diğer mücadele biçimleri talidir.
  2- Köylülük bölgelerdeki faaliyet esas, Şehirlerdeki faaliyet talidir.
  3- İllagal faaliyet esas, legal faaliyet talidir.
  4- Ülkemizde silahlı mücadele şartları vardır.
  Bunlardan birincisi ılan silahlı mücadele esas , diğer mücadele biçimleri talidir ilkesi DHD’ne kadar stratejik ve esas mücadeleye tabidirler.
  Biİm gibi ülkelerde, silahlı mücadelenin temel ve esas mücadele biçimi olduğu konusunda MAO ZEDUNG yoldaştan bir örnek veriyorum.
  “ Devrimin temel meselesi siyasi ikdidar meselesidir. Devrimin can alıcı görevi ve temel mücadele görevi SİLAHLI MÜCADELE yoluyla iktidarı ele geçirmektir” ÇKP kısa tarihi sayfa 9
 3. Bölüm (Devam edecek…)
  GAZETE KÖK AVUSTRALYA
  HÜSEYİN BİÇER
  28/10/2021
  Victoria/Melbourne

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu