Genel

MARKSİST LENİNİST KOMÜNİST PARTİSİNİN 11 TEMEL İLKELERİ…

  1. Bölüm (Devam edecek…)

Evrensel olarak Parti örgütlenmesi bütün burjuva devletlerinde İllegal olmalıdır. Fakat bir takım ülkelerde parti örgütlenmesi dışında , legal örgütlerinin kurulması için şartlar daha elverişliyken, bazı ülkelerde ise daha da elverişsizdir.
Yine bunlardan 4. Sü olan ülkemizde silahlı mücadelenin şartları vardır ilkesi de DHD ‘ne kadar geçerli bir olgudur. Ülkemizde sürekli silahlı mücadelenin şartlarının olmasının nedeni: Devrimci durumun nispi duraklama ve gerilemesine rağmen sürekli gelişerek varlığını sürdürmesi, Devrimci durumun esas olarak gelişmeye devam etmesi, ülkemizde sürekli iktisadi ve politik krizin derinleşerek devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Bu krizin sürekli varlığı ülkemiİn emperyalizme ikdidadi ve siyasi vb. Yönlerden bağımlılığından kaynaklanır.
Kısacası, Devrimci durumun sürekli olması ülkemizde FaşiMin sürekli olması, burjuva Demokrasisinin olması, feodal baskının olması vb. Objektif şartlar silahlı mücadelenin baştan sonuna kadar stratejik esas olmasını zorunlu kılıyor.
Geriye kalan 11 İlkeden dördü de HALK SAVAŞININ çeşitli aşamaları boyunca esas ve tali yönleri değişen ilkeler şunlardır:
1- ülke çapında düşman bizden güçlü olduğu müddetçe stratejik savunma talidir.
2- Stratejik savunma içerisinde taktik taaruzlar esas, taktik sa vunma talidir.
3- Bu dönemde şehirlerde ( büyük şehirlerde) stratejik savunma döneminde , kuvvet biriktirmek, fırsat kollamak esas, ayaklanma düzenlemek talidir.
4- Bu dönemde köylerde silahlı mücadele içinde GERİLLA MÜCADELESİ esas, diğer mücadele biçimleri talidir.
Bunlardan birincisi olan ülke çapında düşman bizden güçlü olduğu müddetçe stratejik savunma esastır ilkesinde esas ve tali yönler şöyle değişecektir.
MAO ZEDUNG yoldaş (askeri yazılarında sayfa 215 ‘de ) şöyle demektedir.
“ Stratejik savunma sözüyle düşman saldırı, bir de savunma halindeyken benimsediğimiz stratejik durum ve politika, stratejik saldırı sözüyle, düşman savunma bizde saldırı halindeyiz benimsediğimiz stratejik durum ve politika kastetmekteyiz. “
Mao Zedung yoldaşın da belirttiği gibi , stratejik savunma Halk Savaşının birinci aşamasında esas iken, son aşamasında ise, stratejik olmasına e esaslığını yitirerek tali duruna düşecektir. Yani son aşamada düşmanın stratejik olarak bizim ise stratejik u güçlü olduğmuz dönemde stratejik saldırılar esastır. Strau savunma ve stratejik saldırı aşamalarının kendi içlerinde özel stratejilerinin olabileceğini belirten Mao Zedung yoldaş şöyle diyor:
“ulus çapında stratejik savunma ya da stratejik saldırı ( Daha doğrusu stratejik karşı saldırı içinde her GERİLLA üs bölgesinde ya da bu bölgenin çevresinde, küçük çapta stratejik savunma ve stru saldırılar yer alır.”
( Age sayfa 215)

  1. Bölüm (Devam edecek…)
    GAZETE KÖK AVUSTRALYA
    HÜSEYİN BİÇER
    31/10/2021
    Victoria/Melbourne 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu