Genel

MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİVE ÇİN DEVRİMİ DENEYİ!

MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ ‘nin yarı-sömürge, yarı-feodal ülkelerde anlamı nedir?
Mao Zedung yoldaş, Marksist-Leninist kesintisiz ve aşamalı DEVRİM TEORİSİ ‘ni yarı-sömürge, yarı-feodal ülkelerin yani bizim gibi (Türkiye) şartlarına uygulayarak şu sonuçlara varmıştır;
Bu ülkelerde Feodalizme karşı yürütülen mücadeleyle, emperyalizme karşı yürütülen mücadele birbirine kopmaz bağlarla bağlıdır.
DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ ‘nin özü TOPRAK DEVRİMİ’dir. Toprak Devrimi, İŞÇİ SINIFI ( Proletarya) önderliğinde HALK SAVAŞI yoluyla zafere ulaşır.
Halk savaşı özünde bir KÖYLÜ savaşıdır.
İşçi sınıfı ( proletarya) partisi, yoksul ve orta köylülere dayanarak, onların desteğini alarak köylük bölgelerde Silahlı mücadeleye girişmeli, buralarda kurtarılmış alanlar yaratmalı, bu kurtarılmış alanlar UZUN SÜRELİ SAVAŞ içinde genişletilerek buralardan büyük şehirler kuşatılmalı ve en sonunda büyük şehirleri zaptetmek suretiyle ülke çapında siyasi iktidarı ele geçirmelidir.
KOMÜNİST PARTİSİ ve HALK ORDUSU bu uzun süreli savaş içinde adım adım inşa edilmelidir.
Yine bu uzun süreli savaş içinde, Feodalizme, Emperyalizme ve Komprador kapitalizme karşı , bütün halk sınıflarının, işçi sınıfının, köylülerin, şehir küçük burjuvazisinin ve milli burjuvazinin birleşik CEPHE ‘si gerçekleştirilmelidir.
Bu birleşik CEPHE , İŞÇİ SINIFI önderliğinde, işçi-köylü temel ittifakı üzerine kurulabilir.
Halk savaşının başarıya ulaşmasıyla ülke çapında kurulacak ikdidar bir burjuva diktatörlüğü değil, İşçi sınıfı önderliğinde halk diktatörlüğüdür.
Demokratik Halk Diktatörlüğü gerçekleştirildikten sonra, önderliği elinde tutan proletarya, yoksul ve aşağı-orta köylülerle birleşerek durmaksızın proletarya diktatörlüğünü gerçekleştirmeli ve SOSYALİZM’in inşaasına girişmelidir.
MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ’nin , ÇİN DEVRİMİ deneyinin öğrettikleri en genel çizgileriyle bunlardır.
GAZETE KÖK AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
24/10/2021
Victoria/Melbourne

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu