Genel

KOMÜNİSTLERİN ÖNÜNDE YAPILMASI GEREKENLER!

Umut İLERİ

1) SİYASETİ, BURJUVAZİNİN ÇİZDİĞİ VE BELİRLEDİĞİ ALANIN DIŞINA TAŞIMAK;

Ne yazık ki bugün kendisine Solum, Sosyalistim yada Komünistim diyen bir kısım Siyasal yapılar, Burjuvazinin belirlediği, sınırlarını çizdiği Siyaset alanına kendilerini kaptırmış vaziyetteler.Oysa bu alan Sistem Partilerinin al gülüm ver gülüm dedikleri, birbirleriyle danışıklı dövüş içerisinde bulundukları bir alan.Siyaset yapıyoruz gerekçesine sığınarak, sanki Yığınlara ulaşmanın başka yolu yokmuş gibi, Sistem Partilerine benzer davranışlar göstererek, Sistemden kaynaklı olumsuzlukların, Sistem içerisinde çözüleceği yanılsaması kapsamında, niyetlerinden bağımsız Yığınların bilinçlerinde yanlış algı yaratıyorlar.

2) KENDİ GÜÇSÜZLÜĞÜNÜ ÖRTEBİLMEK İÇİN, İDEOLOJİK BAĞIMSIZLIĞINDAN TAVİZ VEREREK, KUYRUKÇU KONUMUNA DÜŞMEMEK;Komünistler’in izleyeceği Siyaset İşçi Sınıfının Bağımsız Sınıf Siyasetidir. Var olmak adına, ayakta kalabilmek adına, bir türlü kitleselleşmemenin yarattığı baskıyla, çaresizlik içerisinde, kendisinden daha kitlesel yapıların peşine takılarak, ideolojik ve örgütsel bağımsızlığı yitirmemek için İşçi Sınıfının Bağımsız Sınıf Siyasetine sıkı sıkı sarılmak.

3) BİR TARAFTAN SINIFLA, SİYASET ARASINDA VOLAN KAYIŞI GÖREVİ GÖREN SINIF ARAÇLARINI ÖRGÜTLERKEN, DİĞER TARAFTAN İŞÇİ SINIFININ DÜŞÜNEN ELİ, ONUN ERK MÜCADELESİ VERECEK SAVAŞIM ARACI KOMÜNİST PARTİ’ Yİ İNŞA ETMEK.

İşçi Sınıfını Politikleştirmek, onu kendinde sınıftan, kendi için sınıf konumuna yükseltmek için Sınıfla, Siyaset arasındaki bağ kurmak için iş yerlerinde, sendikalar dışında onları da sınıf sendikacılığı yapmaya zorlayacak, yatay örgütlenmiş, Doğrudan Demokratik işleyişe sahip farklı sınıf araçlarını oluştururken aynı özelliklere sahip, aynı zamanda sınıfın diğer muhalif toplumsal kesimlerle bir araya geldiği mahallelerde örgütlenmek.

Ama asıl önemlisi arabayı çekecek ATI, arabanın doğru yerine, yani önüne koşmak için bu görevi görecek işçi sınıfının partisini, Komünist Partiyi inşa edecek, Komünistler’in Birliğini sağlamak.

4) BİR DÜNYA SİSTEMİ OLAN, TARİHSEL SINIRLARINA GELMİŞ DAYANMIŞ OLAN KAPİTALİZMİ, İDEOLOJİK, EKONOMİK VE SİYASAL OLARAK TÜM DÜNYADA TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEK OLAN TÜM ÜLKELERİNİN İŞÇİLERİNİN ORTAK ETKİNLİĞİNİ GERÇEKLEŞTİRECEK ENTERNASYONALİ ÖRGÜTLEMEK.

Özellikle bir dünya sistemi olan, tarihsel sınırlarına gelmiş dayanmış Kapitalizm, içerisinden çıkılmaz bir Yapısal Kriz içerisinde debelenirken, bunun sonucunda kendini Ekonomik ve Siyasal olarak üretemezken, bu NESNELLİĞE uygun, bu nesnelliğe müdahil olarak Kapitalizmi tarihin çöplüğüne gönderecek ÖZNELLİĞİN, yani Tüm Ülkelerin İşçilerinin Ortak Etkinliğini düzenleyecek Enternasyonal Örgütlenmenin hayata geçmesi için çaba göstermek.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu