Genel

KOMÜNİST TOPLUM, ZENGİNLİĞİN ÖLÇÜMÜ SERBEST ZAMAN!

Umut İLERİ

Marksistler’in sonul amacı ÜCRETLİ EMEĞİ ortadan kaldırmaktır.
Bu aynı zamanda işçi sınıfının sınıf olarak kendini ve her türlü bağımlılık ilişkisini de yadsıyarak İnsanlığı Sınıfların, Sömürünün ve Savaşların olmadığı Komünist Topluma taşımasıdır.

O halde sonul amacımız Komünist Toplum olmalıdır.
Gerçek KURTULUŞ, gerçek ÖZGÜRLÜK oradadır.

Komünist Toplum, sadece elde edilen ürünlerin “herkesin ihtiyacı kadar” ilkesine göre paylaşıldığı, Sınıfsız, Devletsiz bir toplumsal formasyon değildir.
Komünist Toplum, aynı zamanda çalışmanın zorunlu olmaktan çıktığı, emeğin yaşamın birincil gereksinmesi haline geldiği, insanın kendi yeteneklerinin farkına varacak kadar geniş bir zamana(SERBEST ZAMAN) ve özgürlüğe sahip olduğu ve herkesin gereksinmeleri kadar aldığı SINIFSIZ ve DEVLETSİZ bir Toplumsal Formasyondur.

Marks Serbest zamanı; Serbest zaman bireyin.. zihinsel ve toplumsal olarak özgür gelişmesi için zamandır” Marx, Kapital, 1967, Cilt-1, s. 530). olarak tanımlar.
Ve devamında; “serbest zaman, kullanılabilir zaman, kendisi zenginliktir, – çalışmadan farklı olarak; gerçekleştirilmesi gereken dışsal bir amacın baskısı olmadan ve doğal bir zorunluluk veya toplumsal ödev olarak görülmeden- kısmen ürünlerin keyfini çıkarma, kısmen serbest etkinlik olarak serbest zaman” (Marx, Artı-Değer Teorileri, 1971, s. 257). diye niteler.

Komünist Toplum zorunlulukların ötesine geçildiği, faaliyetin dışarıdan dayatılmadığı, bizzat bireyin kendisinin kendi faaliyet alanını belirlediği,  GERÇEK ÖZGÜRLÜĞÜN var olduğu  bir toplumdur.

Dolayısıyla, Komünizmde “zenginliğin ölçümü.. artık, hiçbir şekilde, emek zamanı değil, ama kullanılabilir zamandır” der Marks. (Grundrisse, 1973, s. 708).)
İşte bu nedenle Komünist Toplumda insanlar  SERBEST ZAMAN,  kullanılabilir zaman içersinde kendilerine daha fazla zaman ayıracaklardır.
Var olan yetilerinin farkına varmaları, kendi faaliyet alanlarını düzenlemeleri çok daha kolay olacak ve insanın ÖZGÜRLÜK sürecindeki yükselişi çok yüksek bir hız kazanacaktır.

Aslında en temel üretici güç İnsan olduğuna göre, üretici güçlerin zenginliği, insanın özgürleşmesi bağlamında ele alınmalıdır.
Asıl zenginlik budur.
Hep söylediğimiz Komünist Toplum Yoksulluğun değil her açıdan Zenginliğin var olduğu ve paylaşıldığı bir toplumdur.
Bunlar için de üretici güçlerin, tüm bu saydıklarımızı karşılayacak düzeyde gelişmiş olması gerekir.

Komünist Toplum, her şeyden önce yerelde kurulacak, yerel alanda sınırlanacak bir toplumsal formasyon değildir.
Komünist Toplum birbirinden yalıtık, komünlerden oluşan bir SİSTEM değildir.
Komünist Toplum, karşıtı Kapitalist Toplum gibi bir Dünya Sistemidir.

Sınırların ve sınıfların olmadığı bu toplumda üretim, sınırların kalktığı bu evrensellikte planlanır.
Bugün iletişimdeki teknolojik gelişim, üretimin tüm dünyada planlanabilirliğinin alt yapısını hazırlamıştır.
Bu nedenle Komünist Topluma varmak ancak Evrensel Planda olasıdır.
VEDA
« Son Düzenleme: 20 Eylül 2021, 09:50:35 Gönderen: veda » KayıtlıYeryüzüne tohum gibi saçmışım ölülerimi, kimi odesada yatar, kimi prag\’da, istanbul\’da kimi.
En sevdiğim memleket yeryüzüdür, sıram gelince yeryüzüyle örtün üzerimi…NAZIM HİKMET

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top