Genel

Komünist Enternasyonal/Komüntern ya da III Enternasyonal bundan 103 yıl önce 2 Mart 1919 kuruldu.

Umut İLERİ

Üçüncü Enternasyonal yani Komünist Enternasyonal, İkinci Enternasyonal Döneklerinin, paylaşım savaşında “kendi” ülkelerinin burjuvazilerinin yanında yer alması ve işçileri “kendi” ülkelerinin burjuvalarını desteklemeye çağırmasına, işçi sınıfı davasına, PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİNE İHANETİNE tepki olarak verilmiş bir YANITTIR.

Aradan bir asır geçmesine karşın Enternasyonal, özellikle Kapitalizm’in tarihsel sınırlarına gelip,dayandığı bu evrede her zamankinden çok önemini korumaktadır.

Bir Dünya Sistemi haline gelen Kapitalizm ideolojik, ekonomik ve siyasal olarak dünyasal planda ortadan kaldırılmadan, insanlığın bu soygun, sömürü ve talan düzeninden ve bunların yol açtığı yüz binlerce insanın yitip gitmesine yol açan savaşlardan kurtulması olası görünmüyor. Günümüzde de bu savaşlardan birinin ön gününde yaşamaktayız.

Ne yazık ki bugün iki Emperyal Blok arasındaki Hegemonya Paylaşım Savaşının bir uzantısı olan Ukrayna Savaşı, bizi bu karanlık sona yaklaştırmıştır.

O nedenle diyoruz, İnsanlığı koyu bir KARANLIĞA gömecek olan bu savaşların önlenebilmesinin yolu, bu savaşlara neden olan Kapitalizm’in Dünya Üzerinden ortadan kaldırılmasıdır.

Bunun için de, Lenin’in de belirttiği gibi, Tüm Ülkelerin İşçilerinin Ortak Etkinliğini Düzenleyecek örgütlenmenin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

İşte Enternasyonal, bu kurtuluşu gerçekleştirecek, Lenin Ustanın altını çizdiği Türm Ülkelerin İşçilerinin Ortak Etkinliğini düzenleyecek olan ÖRGÜTLENMENİN adıdır!

Enternasyonalin ne olduğunu daha iyi anlayabilmek için onun kuruluş tüzüğüne ve o tüzükte yer alan AMACINA bakmamız gerekmektedir!”III. Enternasyonal’in 1920 yılındaki kongresinde kabul edilen tüzüğün birinci maddesinde şöyle yazıyor;“Yeni Uluslararası İşçi Birliği, değişik ülkelerin proleterlerinin, kapitalizmi yıkma, proletarya diktatörlüğünü ve sınıfların tümden ortadan kaldırılmasına ve komünist toplumun ilk evresi olan sosyalizmin gerçekleştirilmesine yönelecek bir uluslararası Sovyetler Cumhuriyetini kurma hedefiyle girişecekleri ortak eylemleri örgütlemek için kurulmuştur.”

(Komünist Enternasyonal Tüzüğü”, III. Enternasyonal Belgeleri, Belge Yay., Ekim 1979, s.25.)Demek ki Enternasyonal, Kapitalizmi yıkma ve Uluslararası Sovyetler Cumhuriyetini kurma hedefini amaç edinmiş, uluslararası işçi sınıfının, bu hedef doğrultusunda ki eylemlerini örgütleyen bir yapılanmadır.

Bugün Kapitalizm’in küreselleştiği, Burjuvazinin Emperyalistleştiği evrede Komünist Partiler, Kapitalizm’in geldiği bu evreyi dikkate almalı ve mücadelenin evrensel boyutunu hiç bir zaman göz ardı etmemelidirler.

Ancak önümüzdeki pratik, Komünist Partiler açısından bunun tam tersi bir görüntü çiziyor.Komünist Partiler bu mücadeleyi Ulusal Ölçekle sınırlayarak, Enternasyonal’in Tüzüğünde belirtilen amacına ters bir tavır sergiliyorlar.

Bir dünya sistemi olan Kapitalizme karşı mücadele, siyasi iktidar ulus ölçekli olduğu için ulus sınırları içersinde başlasa da, bu mücadelenin zafere ulaşması, yani Kapitalizmin dünya üzerinden ekonomik, siyasal ve ideolojik olarak ortadan kaldırılması ancak Lenin’in deyimiyle TÜM ÜLKELERİN İŞÇİLERİNİN ORTAK ETKİNLİĞİYLE olası değil mi?

Hemde Kapitalizm kendini ekonomik ve siyasal olarak üretemezken, insanlığa verecek hiç bir şeyi kalmamışken, sona gelmiş dayanmışken.

İşte tüm bu soruların yanıtlarını bularak, Enternasyonale bugün her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğunu görerek, Yeni bir Enternasyonal OLUŞTURMA UMUDUYLA!YAŞASIN PROLETARYA ENTERNASYONALİZMİ!YAŞASIN KOMÜNİZM!

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu