Genel

KİTLE HAREKETLERİ YAKLAŞIRKEN

Covid 19 pandemisini kontrol altına almada burjuva devletlerinin ekonomik kaygılarla yaşadığı yetersizlikler nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir buçuk milyona yaklaşırken kitlelerin huzursuzlukları da gittikçe artıyor.Pandemi nedeniyle çalışanlar virüs salgınıyla içiçe yaşamak zorunda kalırken çalışmayanlar, işsiz kalanlar açlıkla yüz yüze durumundalar.
Hükümetler pandemiyi kontrol altına alacak ve ekonomideki tahribatları giderecek siyaset üretmekte yetersiz kalırken kitleler büyük buhrandan bu yana yaşanan en sıkıntılı bir sürece sürüklenmiş durumdalar.Dünya ölçeğinde geniş kitleler ölüm ve işsizlik ikileminde sıkışmış durumdalar. Pandemiye karşı aşı çalışmaları da henüz istenen sonuçkarı üretebilmiş değil. Bu şartlar altında dünya çapında kitleler uzun süre sessiz kalmayacaklardır. Kitle hareketlerinin başlaması ve dünya çapında gelişerek yayılması yakın bir ihtimaldir.
Yakın bir gelecekte gelişmesi muhtemel kitle hareketleri çalışanlara ücretli izin, çalışmayan ve işsiz kalanlara yaşam ücreti gibi taleplerle gelişme eğilimi gösterebilir.
Siyasal yapıların Gezi eylemleri sürecindeki dersleri iyi tahlil ederek kitle hareketlerine hazırlıklı olmaları gerekmektedir. Gezi sürecinde devrimci siyasal yapılar kitle hareketini yönetme ve siyasal hedeflere yönlendirme konusunda yetersiz kalmışlardı. Gezi sürecinde kitle hareketleri sosyal medya üzerinden örgütlenme ve kendiliğinden gelişme eğilimi gösterirken devrimci siyasal yapılar harekete önderlik etmede ve koordinasyonda sorunlar yaşadılar.
Bu kez gelişmesi muhtemel kitle hareketlerinin yine sosyal medya üzerinden şekillenmesi yüksek bir olasılıkken ilerleyen süreçlerde hareketin koordinasyonu için devrimci siyasal yapıların şimdiden hazırlıklı olması gerekmektedir. Bunun için tüm devrimci siyasal yapıların birlikte hareket etmesi, bir koordinasyon komitesi oluşturarak şimdiden harekete geçmesi, hatta hareketleri iradi olarak başlatacak meşru siyasal ve ekonomik taleplerle girişimlerde bulunması gerekmektedir.
Pandemi süreci üzerinde kitle insiyatifini gerçekleştirmeyi hedeflecek olan hareketler farklı ülkelerde farklı süreçlerde başlayabilir. Bu hareketlerin dünya çapında gelişme eğilimleri hükümetleri istifaya sürükleyerek siyasal krizlere dönüşebilir. Bu kitle hareketlerinin siyasal devrimlerle sonuçlanmasını beklemek bugün için gerçekçi bir beklenti oluşturmasa da geniş siyasal ve ekonomik reformlara yol açılabilir.Gelişmesi muhtemel kitle hareketleri aynı zamanda devrimci siyasal yapılar için bir siyasal okul niteliğinde olacak ve kitle hareketlerinin kordinasyonu, sevk ve idaresine ilşkin önemli deneyimler üretilmesine de potansiyel teşkil edecektir.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top