Genel

Karl Marx aynen şöyle der; insan kalmanın tek yolu, insanlık dışı bu sisteme karşı savaşmaktır.

Bu vahşi kapitalist emperyalist sisteme karşı savaşmak için yüzlerce, binlerce neden sayabiliriz. Bunlar haklı nedenledir. Aynı zamanda bu sistemle uzlaşmak, sistemin ömrünü uzatmak içinde çok neden sayabilirsiniz. Ayrıca örğütlü mücadeleden uzak durmak, örğütlü mücadeleye karşı çıkmak içinde yüzlerce nedeniniz olabilir.
Biz devrimcilerden, komünistlerden öcü gibi korkarak kaçmak, onlardan uzaklaşarak kendi kabuğunuza çekilmek için binlerce neden sayabilirsiniz.
Biz devrimciler ve komünistler olarak bu vahşi sisteme karşı savaşarak mücadele etmemiz için yüzlerce, binlerce nedene ihtiyacımız yok. Tek bir neden yeter bize.
İnsansan insan hak ve hukukunu savunuyorsan, kapitalist emperyalist haydut sistemin sömürüsünden, baskısından, zulmünden kurtulmak için mücadele etmen yeterli bir nedendir.
Biz işçiler emekçilerin zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyleri yoktur. Uğruna savaşarak kazanılacak koca bir yaşanılası güzelliklerle dolu bir dünya var. İşçi sınıfı ve kitlelerin sömürüsüz bir dünyaya kavuşmasını savunuruz ve bu Uğur’da mücadele ederiz. Safını ve sınıfını bilenlerle sınıf savaşına katılırız.
Bu Uğur’da mücadele eden örğütlerin en yüksek organı komünist partilerin içinde yan yana gelir omuz omuza mücadele eder onların yanında saf tutarız. Bozuk sistemin çarkına çomak sokmak için direniriz, asla pes etmeyiz.
Biz devrimciler biliriz ki görevimiz devrim yapmak, sistemin kırıntılarıyla avunmak değil. Biz devrimciler teori ile pratiğimize güveniriz. Özümüz ne ise sözümüz ve pratiğimiz birdir. Sahte kimlik taşımayız, bizlerinançlı sabırlı kararlı devrimcileriz. Bu böyle biline
Hüseyin Biçer
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top