Politika

KAPİTALİZM ÜRETİCİ GÜÇLERİ GELİŞTİRİYOR MU?

KAPİTALİZM ÜRETİCİ GÜÇLERİ GELİŞTİRİYOR MU?

UMUT iLERİ

Üretici Güçlerin gelişimini incelerken, içersinde yer aldığı Toplumsal Formasyondan ve o Toplumsal Formasyonun içerdiği üretim ilişkilerinden bağımsız ele alamayız.

Kapitalizm İnsanı odağına almayan, kar odaklı bir Toplumsal formasyondur.
Böyle olması Üretici güçleri geliştirirken, onu kendi kar kıskacı içerisinde geliştirdiğini gösterir.

Bugün Bilim ve Teknoloji gelişiyor gibi görünse de, aslında Kapitalizm bir çok konuda karlı görmediği için, pek çok bilimsel gelişimi hasır altı etmekte, ya da o konuda araştırmaya gerek duymamaktadır.

İnsan sağlığı açısından en tehlikeli hastalıkların gelinen bu aşamada önlenebilmesi olası iken, bu hastalıkların sözde tedavisinde kullanılan ilaçları üreten İlaç Tekelleri zarar etmesin diye, bu hastalıkların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar hasır altı edilmektedir.
Bunun en somut, güncel örneği, içerisinde yaşadığımız Pandemi süreci ve Aşı Krizidir.
Çünkü Aşı ve Aşı Patenti, Çok Uluslu İlaç Tekellerinin elindedir.
Hala dünyada bir kısım geri kalmış ülke, henüz aşı edinememiştir.

Oysa insanı odağına alan bir Toplumsal formasyon altında olsaydı, Bilim Ve Teknoloji bugün geldiği noktadan çok daha ilerde seyrediyor olacaktı.
Pandemi nedeniyle Dünyada, bu kadar insan yaşamını yitirmeyecekti!
Aşı, İlaç Tekellerinin elinde olmadığı için tüm ülkelere  ücretsiz verilecekti.
Her yıl açlıktan, yetersiz beslenmekten Dünyanın farklı yörelerinde binlerce çocuk ölmeyecekti!
En Onulmaz Hastalıklar, İnsanlık için bir tehdit ve tehlike olmaktan çıkacaktı!
Doğal Afetler sonucu yaşam yerlerinin yerle yeksan olması ve yaşanılan ölümler artık yaşanmayacaktı!
O zaman somut olarak şunu rahatça söyleyebiliriz; Kapitalizm üretici güçlerin ÖZGÜRCE gelişiminin önünde engeldir.

Ayrıca Üretici Güçlerin gelişiminden bahsetmişken, onu sadece Bilimsel ve Teknolojik gelişime indirgemek, MARKS’ın belirttiği gibi en Temel Üretici güç olan İNSANI ele almamak, eksik bir yaklaşımdır.
Kapitalizm altında her geçen gün kendine, emeğine, çevresine ve doğaya YABANCILAŞAN İnsanı görmeden, onu göz ardı ederek Üretici Güçler gelişiyor demek doğru bir yaklaşım olmaz.
Demek ki Kapitalizm hem Bilimsel Ve Teknik gelişim hemde İNSAN açısından, Akla ve İnsana  aykırı bir sistemdir.
O zaman yapılması gereken, üretici güçlerin ÖZGÜRCE gelişiminin önünde engel olan KAR odaklı bu sistem yerine, İNSANI odağına alan yep yeni bir Toplumsal formasyonu yaşama geçirmektir.

Tabi ki önümüzde akıp giden hayat, bizim öznel istemlerimiz doğrultusunda ilerlememektedir.
Üretici Güçlerle Üretim İlişkileri arasındaki zorunlu uygunluk yasasının bozulması, üretici güçlere uygun yeni bir üretim ilişkisini dayatıyorsa, bu bozulmanın üst yapıdaki hukuki ifadesi Üretim araçları
Üzerindeki Mülkiyet ise, bu mülkiyet ilişkilerinin, üretici güçlerin gelişimine uygun yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Bunun için de öncelikle Siyasi İktidar, iktidardaki sınıfın elinden alınmalı, onun üretim araçlarının özel mülkiyeti üzerinde ki sahipliğine son verilmelidir.

Nedir bu İnsanı odağına alan Toplumsal Formasyon.
Bu toplumsal formasyon; Sömürünün ve Savaşların  olmadığı, Sınıfların ve varlık nedeni Sınıflara bağlı Devletin ortadan kalktığı, İnsanın zorunluluk alanının dışına çıkarak Özgürleştiği, ortaya çıkan
Toplumsal değerden İhtiyacı oranında yararlandığı KOMÜNİST TOPLUMDUR.

16 Mayıs 2021

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top