Genel

KAPİTALİZM KOMÜNİZMİN KOŞULLARINI DOĞURMUŞTUR…

İnsanın; doğanın işleyiş yasalarını keşfetmesi ve onunla uyum içerisinde özgürleşmesi için, önünde engel olarak dikilen ezen sınıflarla mücadelesi, kapitalizmle birlikte, tüm insanlığı kurtuluşa götürecek altınçağın gerçekleşebilme koşullarını doğurmuştur.
Doğanın yanı sıra, insanın bireysel ve toplumsal özelliklerinin de tahribatına yol açan kapitalizm, bunu en başta üretim alanında gerçekleştirir. Üretimin toplumsal karekteri ile mülkiyetin bireysel karekteri arasındaki çelişki, kapitalizmin temel çelişkisidir.
Bu çelişki, tüketimin toplumsallaşmasını engelleyen kapitalist sınıfsal hakimiyetin, aynı zamanda özgürleşme mücadelesindeki temel engel olması sonucunu doğurur.
İşte bireyle toplumu karşı karşıya getirmeden, insanı, insanın tutsağı olarak çatıştırmadan gerçekleşecek özgürleşme mücadelesi , ancak , işçi sınıfının, sınıf olarak kapitalizmle birlikte kendisini de ortadan kaldıracak devrimci dönüşümleri yapması ile olanaklı olacaktır.
insanın gerçek kurtuluşuna yol açacak bu dönüşümler tüm insanlık toplumunun çıkarına gelişecek bir özelliğe sahiptir. Ancak; Eğemen kapitalist sınıfın insani özüne yabancılaşmasının muazzam boyutu yanında, maddi yaşam koşullarının onu bir kurtuluşa yöneltmesi, özgürleşme mücadelesinin kapitalist toplumdaki ifadesi olan altınçağ mücadelesine katılmak bir yana, tam tersine karşıt olmasına neden olur.
Kapitalizm öncesi toplumlarda, toplumu dönüştürecek sınıf üretim ilişkileri içinde kendisini varedebiliyordu. Eski toplumun bağrında filizlenen yeni toplumsal ilişkiler, eski toplumsal ilişkilerle yan yana gelişebiliyor, dönüşümü sağlayacak DEVRİM’e yol açıyordu. Bunun nedeni tüm bu toplumsal yapıların ortak özelliği olan özel mülkiyete dayanmaları idi.
Ancak; kapitalizm koşullarında, özel mülkiyetin bu en ileri aşamasında, mülkiyeti ve onun yarattığı tüm sonuçları ortadan kaldıracak maddi toplumsal ilişkilerin yan yana gelişmesi olanaklı değildir.
Komünist ilişkiler; kapitalizmin ortadan kaldırılması, ve KOMÜNİZM’in kurulması amacıyla bir araya gelmiş sınıfsal konumunun bilincindeki işçi sınıfının ve farklı sınıflardan nesnel gerçekliğin bilincine varmış insanların oluşturduğu KOMÜNİST PARTİ içerisinde yaşanabilir.

GAZETE KÖK AVUSTRALYA
Hüseyin Biçer

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu