Genel

Kapitalist Toplumdan Komünist Topluma geçiş…

Umut İLERİ

Eğer Marks Gotha Programının eleştirisinde Kapitalist Toplumdan Komünist Topluma geçişden bahsediyorsa, demek ki Marks’a göre iki Toplumsal Formasyon vardır.

Bunlardan biri Kapitalist Toplum, diğeri ise Komünist Toplumdur.

O nedenle diyoruz Çağımız Kapitalizmden, Komünizme Geçiş Çağıdır diye.

Biz Marksistler’e göre Devrim, Siyasi İktidarın Sınıfsal El Değiştirmesidir.

Kısaca İktidarın bir sınıfın elinden diğerine geçmesidir.

Biz bu Devrime POLİTİK DEVRİM diyoruz.

Devrimin diğer bileşeni TOPLUMSAL DEVRİMDİR.

Toplumsal Devrim ise Politik Devrimle, üretici güçlerle üretim ilişkileri arasında bozulan zorunlu uygunluk yasasının, üretim araçları üzerindeki mülkiyet ilişkileri yeniden düzenlenerek, uygun hale getirilmesi ve üretici güçlerin gelişimini engelleyen eski üretim ilişkilerinin yerini, üretici güçlerin gelişimine uygun yeni bir

üretim ilişkisinin almasıdır.

Politik Devrim sonrası hemen Komünist Topluma geçemeyiz.

Yine Marks’ın Gotha Programında bahsettiği, Kapitalist Toplumla, Komünist Toplum arasında, Komünist Toplumun maddi öncüllerinin Kapitalizmin bağrında ki gelişmişlik düzeyine bağlı olarak, süresinin

belirlendiği bir GEÇİŞ DÖNEMİ vardır.

Toplumsal Devrim, Üretici Güçlerle Üretim İlişkileri arasında ki zorunlu uygunluk yasasının bozulmasıyla başlar

Politik Devrimle, mülkiyet ilişkileri nedeniyle gelişimi engellenen Toplumsal devrimin önü açılır.

Geçiş Dönemi sonrası, Komünist Topluma geçiş ve Yeni bir Toplumsal Formasyonun Eskinin yerini alması sonucu Toplumsal Devrim tamamlanır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu