Genel

KADINLAR KATILMADAN DEVRİM OLMAZ .DEVRİM OLMADAN EMEKÇİ KADINLARKURTULAMAZ…

(Devam edecek…)

TOPLUMSAL KANSER: KADINA ŞİDDET

Emekçi kadınlarımızın yalnızca kadın olmaktan kaynaklı uğradığı baskı, sömürü ve şiddete karşı, sistemle uzlaşmış ya da sistemle bütünleşmiş erkek cinsini de kapsayan mücadelesi özgündür.
Ezilmişliğe ve sömürüye yönelmiş bu isyan sınıf mücadelesinde “özel bir etkinlik ve canlılık oluşturmaktadır.

Emekçi kadınlarımızın cins Kırım’ına varan büyük boyutta şiddete maruz kalması gerçeğinin, çeşitli platform altındaki emekçi kadınların mücadelesinin önemli bir katkısıyla belli bir süredir gündemleştirilmiş olması, bu konuyla ilgili duyarlılığı ve mücadele gücünü artırmış olsa da hala devam eden Kadına şiddetin hızı kesilmemiştir.
Bu durum, en önemli kadın sorunun ne denli ağır ve geniş çaplı olduğunu göstermesi kadar, sistemle bütünleşmiş olma gerçeğine de işaret etmektedir. Hiç ihmal etmeden vurgulamam gerekir ki, Düzene entegre olma ya da ondan kaynaklanma halinin kökeninde de Sosyoloji-Ekonomik sistem harcının erkek eğemenliğiyle karılmış olması gerçeği vardır.

Kadına karşı şiddet esas olarak EMEKÇİ KADIN şahsında, ezilen , sömürülen bir cins olarak katmerli bir baskı ve zulüm altında tutulmasının bir parçasıdır.
Emekçi kadınlarımıza yönelik her türlü ayrımcılık ve aşağılamanın, mülkiyet temeli , sahiplenme temeli, bir yaklaşımla harmanlandığı bizimki gibi genelde dünya ülkelerinde, yarı-feodal ,yarı -sömürge toplumlarda, şiddetin katsayısı eksilmeyip artmaktadır. Ve kendine özel bir gündemle neredeyse soyutlanma derecesine varan bir noktaya ulaşmaktadır.
Son yıllarda TOPLUMSAL KANSER gibi yaygınlaşma ve bulaşma eğilimiyle gündem oluşturulması, sorunun Emekçi Kadınlarımıza özgü alandan başka zemine kaydırmak isteyenlerin işine yarayacak düzeyde yorumlara nedendir ve neden olmaktadır. Bu böyle biline.
Edindiğim bilgiye göre Resmî Makamlarca, son on ayda 148 emekçi kadınımızın öldürüldüğü, 209 kadınımızın ağır yaralandığı, 129 emekçi kadınlarımızın tecavüze uğradığı rapor edilmektedir. Bu bilinen bir bunun bilinmeyen gizli kalan, açığa çıkmayan, çıkartılmayanların sayısı eklenince korkunç boyutlara ulaşmaktadır. Burjuva medyasında yansıyan haberler üzerinden değerlendirmemek gerekiyor.
Bu rakamlar bizlere yansıyan haberler üzerinden yapılan kaba bir hesaba dahi uygun düşmemektedir.
Daha gerçek sayılabilecek İstanbul insanhakları ( İHD) İstanbul şubesinin araştırmasına göre 2005-2011 yılları arasında 4.190 Emekçi kadın öldürülmüş, 3.074 kadın tecavüze uğramış ve bir başka veriye göre de son 5 yılda kadınlarımıza yönelik cinsel taciz ve tecavüz yüzde 40 artış göstermiştir.

(Devam edecek…)

GAZETE KÖK AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
6/10/2021
MELBOURNE

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top