Genel

KADIN YIĞINLARINA YÖNELMEYEN BİR KİTLE ÖRĞÜTÜ GERÇEK KİTLE ÖRGÜTÜ OLAMAZ…

Analık hukukunun yıkılışı ile başlayan büyük tarihsel yenilğisi, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet doğmasıyla daha da pekişerek günümüze kadar geldi.
Kendisine mülkiyetin özelliğini temel alan tüm sınıflı toplumlar boyunca süre gelen dönem, çeşitli ton farklılıklarına rağmen esas işlevinde öngördüğü şey, kadınlığı Pasifik’e etmek, asosyalleştırmak ve erkeğin kölesi haline getirmek olmuştur.
Bunun içindir ki kadının toplumsal ve insani konumu ile üretim araçlarındaki özel mülkiyet arasındaki çözülme bağlılık açık biçimde görülmeli, kadınlarımızın sorunlarının çözümünde atılacak ilk önemli adımın bu çelişkinin parçalanmasıyla olacağının bilince çıkarmalıyız.
Üretim araçlarının üzerindeki özel mülkiyetin parçalanmasıyla aralanan kapı ardına kadar açılmadıkça da sorunun esasta çözümünden söz edilmeyecektir. Üretimin toplumsallığı ile mülkiyetin toplumsallığı ile uyumun tesis edilmesinde tayin edici rolü oynayan işçi sınıfı, sınıfları topyekün kaldırma sürecinin sonucunda ancak kadının tam kurtuluşunu sağlayabilecektir.
Sınıfları yok etme sürecinin bizzat içerisinde yapılan düzenlemeler özel ev emeği ve özel ev ekonomisinin, kamu sanayisine dönüştürülmesi doğrultusunda olmak zorundadır.
İşte bu sürecin tamamlanmasıyladır ki, yani kadını körelten, ruhunu daraltan, mutfağın ve çocuk odasının üretici kamu sanayinin bir parçası olarak tesis edilmesiyledşr ki, kadın ve erkek arasında TAM HAK EŞİTLİĞİ sağlanacaktır.
Avustralya’ da ve diğer Emperyalist ülkelerde çalışan kadınlarımız , en düşük ücretle, en geri ve bedenen, ruhen çökertici işlerde çalışmaktadırlar.
Vücutlarındaki kireçlenmelerin, ağrıların yoğunlaşması, monoton çalışmadan doğan dengesizlik ve ruhsal bunalımlar kadınlarda giderek arttığına şahit oluyoruz.
Dolayısıyla emperyalist sömürü sisteminden en çok etkilenen ve emeryalist çarkların arasına giren, katmerli sömürüye maruz kalan kadınlardır diyebiliriz.
Kadınlar toplumsal üretime katıldıklarından dolayı, dış dünyaya kısmen de olsa açılmaları, Kapitalizmden kısmi etkilenmeleri, köreltici ev işlerinden kısmen kopuşları olumlu bir yön olarak değerlendirebiliriz.İş bulamama sonucu
Çalışmayıp ev kadınlığı görevini yürütenlerin ise durumu çok daha kötüdür.
Çalışmayan, çalışamadan bu kadın kesimi çalışan üreten kadın kesimine göre onların olumlu avantajlarından mahkumdur.
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
17/9/2021
MELBOURNE

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top