Genel

KADIN SORUNU KADININ DİŞİLİK SORUNLARI DEĞİL , DİŞİLİĞİ BAHANE EDİLEREK OLUŞTURULAN TOPLUMSAL HAKSIZLIK SORUNUDUR…

Kadınların iş bulup çalışmaktan tutalım, toplumsal iş bölümü yapılarak kadınların belirli alanlara sıkıştırılmaların; erkeklerle aynı işi yaptıkları halde daha az ücret almaları; cins yönüyle istismar edilmeleri vb. Kadınlar için hayati önemde sorunlardır.
Ülkemizin emperyalizmin gizli işgalinde olması nedeniyle belli bir ulusal ezilmişliğimiz söz konusudur ama bununla birlikte Türk ulusundan olmayan ulus ve ulusal azınlıklara mensup insanların/ Kadınlarımızın bir de ağır ulusal baskıya tabi tutulmaları söz konusudur.
Bu gerçeklik içinde yolumuzu nasıl çizeceğiz?
Sözünü ettiği sorunların tamamı bugünün yani günümüzün yaşamın sorunlarıdır.
Yaşam şartlarının iyileştirmenin ve özgürleşmenin sorunlar olduğuna göre; açıktır ki, susup oturduğumuzda ne bu koşullarda bir iyileşme olacak ne de özgürleşebileceğiz.
Yaşam şartlarının iyileştirilmesi demek; Ekonomik Demokratik hakların kazanılması demek iken; özgürleşme ise bir iktidar sorunu demektir. Ve altını kalınca çizerek belirtmemiz gerekir ki diğer tüm sorunların kaynağı ve kesin çözümü de ikdidar sorunların çözümüne bağlıdır.
İktidar eğemen sömürücü sınıfların elindeyse, yaşam, sömürüye dayanarak şekillenecek, her alanda işsizlik, konutsuzluk, parasızlık, yoksulluk , sefalet, parası olana hastahane-Doktor , olmayana acı çekip ölme,; ulaşım sorunu, zorunlu göçler sorunu, haksız savaşlar, çocuk sorunu, kadının horlanmalı ve ezilmesi sorunu,erkeğin eğemenliği , cinsel taciz ve istismara uğrama sorunu vb zemin bulacak, gelişip güçlenecektir.
Ama iktidar proletarya (İŞÇİ) ve müttefiği (( KÖYLÜ ‘lük) ve ( EMEKÇİLER’in) elindeyse Halkın Demokratik İktidarı, ya da SOSYALİZM ise; sorun, SORUN olmaktan çıkmıştır.
Ya da çıkmaya yüz tutmuş demektir.
Zira günümüzde ikdidar kiminse topluma yön veren de onun değerleridir.
Ve şu anda ülkemizde, (Türkiye ‘de) Emperyalizmin iyice yozlaştırdığı Komprador-feodal kültür ve gerici dinci yobaz kültür eğemendir.
Çağımız Emperyalizm ve devrimler çağıdır. Çağımızın özelliği şudur: Çözülen , bütün yoz burjuva ve tutucu feodal gerici dinsel değerlerdir. Gelişip güçlenen değer ise , proletaryanın değeridir. Bu değer İNSANLIK tarihinin çağımızdaki en olumlu zirvesidir de.
Kadının bir cins olarak erkeklerle eşitlenmesi; toplumsal yaşamın her alanında gerçek eşitlik ve özgürlüğün sağlanması için proletaryanın değerlerine sahip olmak zorunluluktur.
Bu değerler, KADIN SORUNU’nun deyim uygunsa dişilik sorunları içine hapsedilmesini değil ( Bu tuzağa düşmemeyi garantileyen ve) dişiliği bahane edilerek kadın üzerinde oluşturulan haksızlığı ortadan kaldırma mücadelesinin değeridir.
Gerçekten kadına, değer veren bu anlayışa sahip olunup, gerekli mücadelesi verilmediği müddetçe de bu konudaki samimiyet, sahte bir samimiyet olacak; sonucunda kadının kölelik halkasının estetiğinden başka bir şey değişmeyecektir.
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
16/9/2021
MELBOURNE

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top