Dünya

(İYİ DOĞAN)

Kerim KAPLAN

Platon devletin vatandaşların üreme aktivitelerini kontrol etmesi gerektiğini ileri sürmüştür.

Platon devlet, insanların üremesi kontrollü bir piyango oyunu ile kararlaştırılmalı ve her çiftin bir evlilik numarası olmalı ve bu numarayla, bireylerin sağlıklılık, beceri, vb. Değişkenlerine göre belirlenmeli.

Bu piyangoda, yüksek sayılara sahip olanların üreme şansının fazla olması gereklidir şeklinde düşünmüştür Eflatun.

Toplumun uyumunu tehdit eden herhangi bir faaliyetin yada ilişkinin işlemez hale getirilmesine yoğunlaşan, ve bireye karşı devletin kutsallaştırıldığı ve tarihin ilk faşist devleti olan sparta’da doğan bebekler, yaşamını sürdüre bilir yada sürdüremez kararı Leskhe yaşlılarının kontrolünden sonra verilirdi, ölmesi gerekenler Taygetos Dağına götürülürdü ve orada terk edilirdi.

Biraz şansı olan varsa Spartalı olmayan başka bir aile tarafından evlât edinilirdi, olmayanınsa sonu ölümdü.

Romalılarda uygun olmayan çocuklar Tiber Nehrinde öldürülürdü. 1883 yılında İNSAN FAKÜLTESİ VE GELİŞİMİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR isimli kitabında “öjeni” kelimesini ortaya attı Charles Robert Darwin’ in kuzeni Francis Galton, daha zeki insanların daha az zeki insanlardan daha az çocuk doğurduklarını düşünüyordu.

Galton’a göre bu doğumlar kontrol altına alına bilirse, sadece zekilerin daha fazla çocuk yapmasına izin verilebilir, böylece de insanlar sürekli daha zeki toplumlara doğru evrimleşebilir der!

1904 yılında öjeniyi insanın doğum kalitesini arttırma ve en yüksek avantajı sağlama bilimi olarak tanımladı.

Yakın tarih faşizan yaklaşımların, ırkı ıslah etmeyi temel aldığına ve bunun içinde öjeni ile ötanazi gibi iki temel yordamdan faydalandığına tanıklık etmektedir.

Günümüzdeki terminal dönem hastaları için değil, etnisite temelinde geniş kitleler için söz konusu olan ötanazinin bir tür negatif öjeni olduğu saptaması yapılabilir. İyi ölüm anlamına gelen ötenazi kusurlu olarak nitelenen bir takım insanları yok ederek, toplumun daha ideal bir yapıda devamlılığını sağlamak iddiasındadır.

Genetik haritalamanın kullanılması gebeliği sona erdirerek, ve yapay gebelik ile bazı hastalıkları engellemenin gündeme gelmesi bir tür öjenik yaklaşımdır.

Çinli araştırmacı He Jianku, 2018 kasım ayında genetiği değiştirilmiş ilk insanlar olan ikiz kızların genlerindeki değişiklikler bir sonraki nesle aktarılacak. Genom haritalanması, genetik tarama gen müdahalesi ve gen tedavisi toplumları şekillendirme arayışındaki iktidar güçleri, öjeniyi amaç olarak benimsemekte ve tıbbı da bu amaca hizmet eden bir araç olarak kullanmaktadır.

Gazete KÖK ‘le yolumuza devam ediyoroz…Selam olsun…

Kerim KAPLAN

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top