BölgeDünya

İsrail’in Gazze soykırımı, Hamas ve nedenleri

7 Ekim günü Hamas’ın silahlı gücü Kassam tugayları, “Aksa Tufanı” adını verdikleri beklenmedik bir askeri operasyonla İsrail’in çelik kubbesini aşıp, yenilmezlik efsanesini yıktı.

 

 

Fotoğraf açıklaması yok.    Ahmet Hulusi KIRIM

7 Ekim günü Hamas’ın silahlı gücü Kassam tugayları, “Aksa Tufanı” adını verdikleri beklenmedik bir askeri operasyonla İsrail’in çelik kubbesini aşıp, yenilmezlik efsanesini yıktı. Hamas, saldırı için 1973’deki savaşın (Yom Kippur) yıldönümünü ve İsrail’in dini bayramı Şabat gününü seçti.1200 kişiyi öldürüp 240 sivil ve askeri rehin almasından sonra, ABD ve AB emperyalizminin desteğini arkasına alan Apartheid devlet İsrail, geniş kapsamlı bir askeri operasyon ile Gazze’nin kuzeyini işgal edip insansızlaştırmaya başladı. İşgal ve soykırım, tüm acımasızlığıyla halen de devam ediyor. On binlerce sivil öldüğü gibi 1 milyondan fazla sivil de yeniden göçebe durumuna düştü.
Uzunluğu 41 km, genişliği ise 6 ile 12 km arasında değişen Gazze şeridinin 363 km2 lik alanında 2.375 milyon insan yaşıyor. Dünyanın km2 ye en çok insan düşen coğrafyasıdır.
ABD’nin 2003’de Irak’a müdahalesi sonrası Ortadoğu’nun siyasi, askeri ve ekonomik dengeleri tamamen değişti. Hatta Avrupa’dan Japonya ve Çin’e uzanan bölgeler de dahil olmak üzere oldukça etkili bir dünya çapında yansıma da yarattı. Soğuk savaştan 32 sene sonra, bugün oluşan küresel güç dengesi çerçevesinde, ABD elebaşılığındaki emperyalizm, Türkiye ve Mısır da dahil olmak üzere Doğu Akdeniz kıyı şeridinde herhangi bir siyasi ve askeri gücün bulunmasına izin vermiyor. Çünkü ABD’den Avrupa’ya, Çin’den Japonya’ya, G-7 ülkelerinin enerji güvenliği buna bağlı. ABD-İran anlaşmazlığı, Basra Körfezi yoluyla Batı’ya ihraç edilen petrolün güvenliğini önemli ölçüde tehdit ediyor. Bu nedenle Batı’nın yeni enerji güvenlik stratejisi, Körfez yoluyla ihraç edilen bölge petrolünün, boru hatları ile doğu Akdeniz’e (İsrail’e ) akıtılması ve buradan ihraç edilmesidir. Bu bağlamda HAMAS’ın kontrolündeki Gazze Şeridi’nin ne anlama geldiği açıktır. 7 Ekim eylemi vesile edilip Gazze Şeridi Hamas’tan temizletilip burada İsrail kontrollü bir yönetim kurulacaktır. Daha sonraki aşamada Gazze’deki 1 milyon mülteci Filistinli havuç veya sopa stratejisi ile El Fetih’in yönettiği Batı Şeria’daki Filistin bölgesine göç ettirilecektir. Böylece burada kurulacak Filistin Devletinin deniz ile irtibatı kesilecektir. Bu operasyonlar tamamlandıktan sonra sıra Lübnan Hizbullah’ına gelecektir.
Hamas veya resmi adıyla İslami Direniş Hareketi, Filistin Ulusal Yönetiminde seçimle belirlenmiş Filistin Parlamentosunda çoğunluğu elinde tutan Filistinli paramiliter bir direniş örgütü ve Sünni İslamcı siyasi partidir. Mısır merkezli Müslüman Kardeşler Örgütünün (İHVAN) Gazze koludur. Örgüt kuruluş bildirgesinde amacını, 1948 savaşı sonrası İsrail’in işgal ettiği Filistin topraklarında yeniden Filistin İslam devletini kurmak, İsrail devletiyle kalıcı bir barış anlaşmasını reddetmek olarak açıklıyordu. Sadece İsrail devleti değil doğrudan Yahudiler de hedef alınıyordu. Örgüt 1987 yılında İsrail’in işgaline karşı yaygın protestoların damgasını vurduğu ilk intifada sırasında Filistinli imam ve aktivist Ahmet Yasin tarafından kuruldu. Kuruluş, FKÖ’nün gücünü ve prestijini zayıflatacağı için İsrail tarafından da desteklendi. Kurulusundan itibaren İsrail’e karşı intihar saldırıları ve çeşitli zamanlarda askeri operasyonlar yaptı.
Öncelikle cevaplanması gereken soru şudur?
Doğu Akdeniz’deki bu küçük toprak parçası için neden bu kadar kan dökülmekte ve kontrolsüz güç kullanılmaktadır? Bilindiği üzere Kriz ve savaşlar asla tesadüfi değildir. Bunlar uzun zamandır çözülemeyen sorunların, azaltılmayan gerginliklerin ve güç merkezlerinin uzun vadeli çıkarlarının sonucudur. Savaşların amaçları her zaman jeopolitik bir boyuta sahiptir. Bu perspektiften bakarak. Hamas’ın saldırısı ve İsrail’in orantısız mukabelesini analiz etmek gerekir.
Hamas, eylemin birkaç farklı sebebi olduğunu açıkladı. Bunlardan biri, İsrailli yerleşimcilerin Kudüs’teki Mescit-i Aksa’ya girmesine tepki göstermek. Bir diğer sebep de Batı Şeria ile Doğu Kudüs’deki Filistinlilere gösterilen kötü muamele, ayrıca İsrail güvenlik güçlerinin Batı Şeria’daki saldırıları ve Gazze şeridine uygulanan kuşatmayı kırmak. Zahiri nedenler bunlar olmakla birlikte kilit rol oynayan belirleyici bir etken daha var. İsrail ile S.Arabistan arasındaki barış sürecini ortadan kaldırma çabası Hamas ve İran için her zamankinden daha gerekliydi. Hamas ve İran’a göre, İsrail ile bir anlaşmaya varılması halinde diğer Arap ülkeleri de adım atacak ve bu normalleşme, Filistin’i ve Filistinlileri de facto yok sayma anlamına gelecekti. Bu Hamas için oyunun sonu olacaktı. İran’ın Ortadoğu’nun tüm bölgeleri ve ötesindeki gücü ve nüfuzu için büyük bir olumsuz etki doğurabilecekti. Kuvvetle muhtemeldir ki Hamas 7 Ekim eylemiyle Ortadoğu’nun, İran’a düşman ve Filistin davasını unutan yeni bir Arap-İsrail ekseni etrafında yeniden yapılandırılmasını engellemiş oldu. Filistin meselesine Filistinliler olmaksızın nokta konulması projesini rayından çıkardı.
Siyonist İsrail’in Gazze’ye, soykırım yaparcasına saldırısına gelince: İlk elde birkaç neden sayılabilir. Birincisi Gazze’nin deniz yetki alanı içinde bulunan doğalgaz rezervinde tam söz sahibi olmak. İkinci neden, açmayı düşündüğü ikinci Süveyş kanalı projesi. Üçüncüsü İMEC projesini güvenceye almak. Bu üç proje de İsrail için stratejik bir öneme sahip. Hamas, talihsiz 7 Ekim eylemiyle İsrail’e bu üç amacı gerçekleştirebilme şansını verdi.
Gaza Marine, Gazze deniz yetki alanı içinde bulunan bir doğalgaz alanına verilen isim. Gaza Marine Gazze kıyılarına 36 km uzaklıkta. Avrupa’nın 30 sene enerji ihtiyacını karşılayacak doğalgaza sahip. Bu bölge Oslo mutabakatı gereği Filistin yönetiminin yetki alanında olmasına rağmen İsrail bugüne kadar Filistin yönetiminin bu alana fiziksel olarak erişimini güvenlik gerekçesiyle engelledi. Şimdi Gazze’yi insansızlaştırarak doğalgaz kaynaklarını ele geçirmeyi amaçlıyor.
Saldırının ikinci nedeni açmayı düşündüğü 2.Süveyş Kanalı (Ben Gurion Kanalı). Kanalın, Akabe Körfezinden başlayıp Akdeniz’e ulaşım yeri Gazze Aşkelon bölgesi. Gazze’yi temizlediği zaman açılacak kanal ile küresel petrol, tahıl ve nakliye tedarik yolları üzerinde muazzam bir etkiye sahip olacak. Ayrıca büyük gelir elde etmeyi amaçlıyor.
Üçüncü neden, İMEC projesi. Çin’in deniz kuşak yol projesine alternatif bir proje. Hindistan’ın Mumbai limanından deniz yoluyla Dubai’ye, takiben demiryoluyla S.Arabistan ve Ürdün’ü geçerek İsrail limanına, oradan da deniz yoluyla Avrupa’yı hedefleyen bir proje. İsrail Hamas’ı yok ederek projenin güvenliğini sağlamayı amaçlıyor.
Özetlemek gerekirse, İsrail’in Gazze Şeridine müdahalesini iki başlıkta toplayabiliriz.
1-İsrail’in fiziki güvenliği ve bölgedeki stratejik çıkarlarını korumak maksadıyla İran’dan- Suriye-Lübnan-Gazze Şeridine ve İran’dan-Suriye-Irak-Suudi Arabistan-Ürdün’e uzanan, İran’ın ideolojik, siyasi, ekonomik ve askeri zincirinin kırılması ve yok edilmesi.
2-Batı’nın ve kendisinin enerji güvenliğini sağlamak maksadıyla Türkiye’den Mısır’a uzanan doğu Akdeniz kıyı şeridinin kalıcı olarak kontrol altına alınması.
SON YERİNE
Hamas Ortadoğu’da, ABD emperyalizminin stratejik ortağı haydut devlet, apartheid İsrail’e karşı silahlı mücadele veren, bağımsız Filistin devleti kurmayı hedefleyen meşru bir direniş örgütüdür ve desteklenmelidir (Kastedilen aktif destek değildir). 7 Ekim eylemi, sonuçlarından bağımsız olarak tamamen meşrudur. Onun İslami bir örgüt olması veya programındaki Yahudi düşmanlığı bu niteliğini değiştirmez. Ancak Yahudilerin varlığını reddetmek günümüz bölge gerçekleriyle de bağdaşmaz. Şu da bir gerçek ki, satılmış El Fetih yönetimi ve ABD’ye endeksli Arap devletlerinin desteği olmadan kurtuluş mücadelesinin sonuç vermesi günümüz koşullarında bir hayli zordur. Halklar arasında barışı sağlayacak tek çözüm, İsrail’in 1948’den önceki topraklarına çekilerek, o topraklarda bağımsız Filistin devletinin kurulmasıdır.
9.02.2024

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu