Genel

İşçi sınıfı iktidarı

Umut İLERİ

İşçi Sınıfı iktidarı karşıtından almasına, onu hem ekonomik hemde siyasal olarak mülksüzleştirmesine karşın, zihinsel alanda bunu gerçekleştiremediği için, hala toplum üzerinde etkisini hissettiren eskinin egemen kültürü bir süre sonra toplumu tam anlamıyla etkisi altına alarak çürümeye, yozlaşmaya ve sonuçta iktidarıntekrar eskinin egemen kültürünün sahiplerinin eline geçmesine yol açmıştır.

Sosyalizm’i salt üretici güçlerin gelişmişliği temelinde ele almak, bu bağlamda Sosyalizm’i, Kapitalizm’i ekonomik olarak geçmeye indirgemek, asıl üretici gücün, bilim ve teknolojiden önce onu uygulayan, ürettiği ürüne, kendisine, çevresine YABANCILAŞMIŞ İNSAN olduğunu görmemek belkide Reel Sosyalizm Pratiğinin bizim önümüze koyduğu en önemli ders çıkarılması ve çözüm aranması gereken sorunlarından biridir.

Ne yazık ki Marks dışında ondan sonra gelenler, var olan verili koşulların olumsuzluğunun etkisiyle, İkinci Enternasyonalin ekonomist bakışından kendini kurtaramamışlardır.

Bu nedenle de İkinci Enternasyonalin ekonomist bakış açısı, Komünist Harekette etken olmuştur.

Komünist Toplum, bu toplumda insanın özgürleşmesi, üretici güçler, üretim ilişkileri temelinde ele alınarak, Kapitalizmi yenmek, onu evrensel planda ekonomik olarak geçmeye indirgenmiştir.

Marks’ın “En temel üretici güç İNSANDIR “ nitelemesi dikkate alınmamış, üretici güç denince akla üretim araçları, makinalar gelmiştir.

İşin yabancılaşma ve buna bağlı kültürleşme boyutu üzerinde yeterince durulmamıştır.

Bilincin maddi yaşama bağlılığı tek taraflı ele alınmış, bilincin de maddi yaşamı etkilemesi göz önüne alınmadığından, maddi yaşamda olabilecek değişimlerin bilince yansıması eş zamanlı düşünülerek, bu yönde mücadele edilmesi savsaklanmıştır.

Örneğin geçmişten devr alınan maddi koşulların değiştirilmesi ile, bir anda eskinin maddi koşullarının bilinçte yarattığı tahribatın giderileceği sanılmış, bunun için ayrı bir mücadele verilmesi gereksiz görülmüştür.

Gladkov, Fabrika adlı yapıtında bu konuyu örnekleriyle işler.

Roman’ın kahramanlarından Gleb ve Daşa arasında erkek, kadın ilişkisi temelinde yaşananlar, Savaştan dönen Geleb’in eskinin egemen kültürü bağlamında Daşa’ya Erkek Egemen Kültürü dayatması ve Daşa’nın buna tepkisi, Parti içerisinde Erkek Egemen Kültürün hala çok etkin olması, Rus işçisinin saatine baka, baka, zar, zor sonlandırdığı mesai saati sonrası, kendini meyhanelerde bularak, mutluluğu votka şişelerinde araması, onun için o fabrikanın hiçbir zaman kendinin olmaması, kendini orada hep bir ücretli işçi, bir yabancı olarak hissetmesi. O zaman akıllara, bu yabancılaşmanın ortadan kaldırılması için onu var eden maddi koşulların yok edilmesinin dışında ne yapılabilir sorusu gelmektedir.

İşte burada devreye KÜLTÜRLEŞME girmektedir.

Yani bugünden, Kapitalizm Koşullarında bu yabancılaşmanın kırılabilmesinin yolu, bilincin de maddi yaşam üzerinde etkisini dikkate alarak, kültürleşmeden, bugünden Komünist Kültürü yaratmaya başlamaktan geçer.

İş yerlerinde, mahallelerde oluşturulacak, iş yeri komitelerinde, mahalle meclis yada komitelerinde bu kültürü yeşertebiliriz. Bu kültür ancak devrimci, eleştirel, pratik faaliyet içerisinde ortaya çıkar.

4Ali Kılıç ve 3 diğer kişi9 Yorum10 PaylaşımBeğenYorum YapPaylaş

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu