Genel

İşçi hareketinin gelişimi

Umut İLERİ

İşçi Hareketinin gelişmesi ve onun son amaçları karşısında burjuva liberalizmi korkudan son nefesini verir. Bu gerçek (…) sosyalist işçi hareketinin bugün bile demokrasinin tek dayanağı olduğunu ve olabileceğini gösterir. Aynı zamanda da sosyalist hareketin kaderinin burjuva demokrasisine değil, demokratik gelişimin kaderinin sosyalist harekete bağlı olduğunu kanıtlar.(Rosa Luxemburg – Sosyal Reform Ya Da Devrim )

Yukarıdaki alıntı Rosa Luxemburg’a ait.

Rosa çok önemli bir noktaya parmak basmış.Bu alıntı, özellikle de bugün yeniden Burjuva Demokrasisine geri dönüşün hayallerini yaşayan ve bu durumun Sosyalist Hareketin kaderini de etkileyeceğini, böylece Sosyalist Hareketin gelişeceğini savunan Liberal Sola verilmiş bir yanıttır.

Zaten Rosa’nın bu alıntısının yer aldığı yapıtının başlığı “Sosyal Reform Ya Da Devrim”dir.

Rosa burada Reformcularla, Devrimciler arasında ki farklılığın altını kalın çizgilerle çizmiştir.Aktarılan alıntıda bize bunu göstermektedir.

Ve bu alıntı, yaşadıklarımıza baktığımızda hala güncelliğini korumaktadır.

Hala günümüzde sınıfsal içerikten yoksun, içi boşaltılmış, sistem partilerininde dahil olduğu Demokrasi İttifakı peşinde koşan, bizim Burjuva Demokratlar olarak nitelendirdiğimiz, sol siyasi oluşumlarvardır.

Bunlar Sosyalist Hareketin geleceğini, Burjuva Demokrasisine dönüştüren, -ister Reformist Sol, İster Liberal Sol, adına ne derseniz deyin- sol yapılardır.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top