Genel

İnsanlığın Sorunu Sınıfsaldır!!!

Erdoğan ATEŞİN

İnsanları ırk, milliyet, cinsiyet, kimlik, statü, renk, din ve dil gibi kategorilere ayırarak, bu ayrımcılıktan çıkış alan hiç bir politik ve örgütsel yapı, günümüz koşullarında insanlığın ihtiyaçlarına cevap veremez. İnsanlığın, sınıfsal olarak ayrıştığı günden bugüne sorunu sınıfsaldır.

Emperyalist İdeolojik merkezlerde üretilen ırkçılık, milliyetçi bakış, cinsiyetçi yaklaşım, kimlik, din ve dil gibi ayrışmalar, devrimci Marksistlerin kullanacağı argümanlar olamaz. Çıkış, herkesin yeteneği kadar üreteceği, ihtiyacı kadar tüketeceği bir toplumsal formasyon. İnsandaki evrim bu yöndedir…

Erdoğan Ateşin

Profilinizi oluşturmak için, biraz hayat hikayenizi anlatın. Bu alan, herkesçe görünebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu