Genel

İNSANLIĞIN KURTULUŞU İÇİN TEK YOL DEMOKRATİK HALK DEVRİMİDİR…

Devrimin dünyayı değiştirmek için biricik araç, milli ve sosyal boyunduruktan kurtuluş için tek kurtarıcı yol olduğu düşüncesi, bütün kıtalarda milyonlarca insanın kafasına yerleşmiştir. Günümüzde herkes devrimden söz ediyor, fakat devrimin muhtevası, itici güçleri, gelişme yolu ve şekli hakkındaki anlayışlar çok farklı. Bütün bunlar büyük bir tartışmanın ve ideolojik mücadelenin konusunu meydana getiriyor.
Modern revizyonistler bu can alıcı mücadelede de burjuvazinin savunucusu ve onun menfaatlerinin hizmetinde olarak sahneye çıkıyorlar. Onlar, Devrimcilerin saflarına yanılgılar sokmaya ve devrimi dinamitlemiye çabalıyorlar.
Revizyonistler, aldatmak için her ne kadar sanki devrim tarafı gibi görünüyorlarsa da, anlayış ve davranışlarıyla devrimi daha doğmadan boğmaya, eğer bir ülkede devrimci mücadele patlak vermişse, devrimi sabota etmeye çalışıyorlar. Onlar, devrimin bütün teori ve pratiğini kapitalist düzen içinde yapılacak reformlar seviyesine indirgiyorlar. Güya günümüzde devrimle reform arasındaki sınırın tamamen kaybolduğunu iddia ederek, emekçileri, işçileri kandırmaya çabalıyorlar.
Onlar, bütün güçleriyle, Devrime ve devrimci şiddete gerek olmadan, burjuva devlet cihazını parçalamadan ve işçi sınıfının diktatörlüğünü kurmadan, işçi sınıfının kapitalizmin iktisadi temelleri üzerinde esaslı bir dönüşümler yapmak, kilit mevkilere hakim olmak, bütün devlet iktidarını ele geçirmek ve böylece SOSYALİZMİ inşa etmek imkanına sahip olduğu propagandasını yapıyorlar.
Revizyonistler, pratiklerinde sadece günlük taleplere sarılıyorlar. Bütün çabalarını burjuva demokrasisinin genişletilmesinde ve kurumların mükemmelleştirilmesinde yoğunlaştırıyorlar. Bunun uğruna nihai hedefi feda ediyorlar.
Bunlar burjuvazinin kuyruğunda onların düzeninin koruyucusu kesilmişlerdir.
İşçi sınıfının hayati menfaatlerine ihanete dün olduğu gibi bugünde devam ediyorlar. Burjuvazinin hakimiyetini tehlikeye sokacak kitlelerin her devrimci hareketini şiddetle karalayayacak kadar ileri gittiler, 15-16 Haziran işçi direnişi ve Gezi direnişinde mücadeleyi boğarak kimin hizmetinde olduklarını ortaya koydular.
Modern revizyonistler, kitlelerin devrimci şiddetine ve mücadelesine karşı çıkarken, burjuvazinin şiddetini haklı gösteriyorlar. Onların ihaneti ve tamamen yozlaşmaları, çürümeleri burada daha açıkça ortaya çıkıyor.
Günümüzde dünya olaylarının akışı ve seyri modern revizyonistlerin barış içinde geçiş teorilerinin iflasını doğruluyor.

  1. Bölüm
    DEVAM edecek…
    HÜSEYİN BİÇER
    Melbourne 21/8/2021

GAZETE KÖK/AVUSTRALYA

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top