Genel

İnsanlar kendi geçim araçlarını üretirken, kendi maddi yaşamlarını da üretirler.

Umut İLERİ

Marksizm’e göre insanın en temel en belirleyici ilişkisi, onun maddi yaşamla girdiği ilişkidir.

Marks “Madem ki insanı biçimlendiren yaşadığı koşullar; koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir.” der.

Tabi bunu biçimlendirecek olan da yine İnsandır.

Maddi yaşamla girdiği bu ilişki de, onu biçimlendirirken edindiği tüm bilgi, deneyim ve birikim insanlığın Kolektif Aklı olarak tanımlanır.

Geldiğimiz bu evrede bu aklın taşıyıcılığını Burjuvazi yapamaz.

Burjuvazi insanlığın biriktirdiği bilgi, deneyim ve birikimleri, insanlık yararına değil, kendi karını arttırmak için kullanmaktadır.

Temeli kara dayalı bir sistem, kar yolları tıkandıkça daha bir saldırganlaşır, daha bir azgınlaşır.

Doğanın acımasızca tahribi, bu saldırganlığın bir sonucudur.

O nedenle şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz; Rosa’nın çok önceden ortaya koyduğu, insanlığın geleceği ile ilgili YA SOSYALİZM YA BARBARLIK ikilemine, insanlık bugün her zamankinden çok yakınlaşmıştır.

İşte bu nedenle Toplumsal Proletarya, Kollektif Aklın taşıyıcılığını yapacak çağımızdaki tek sınıftır.

Sürekli Kapitalizm Tarihsel sınırlarına geldi, dayandı dememizdeki mantık, Kapitalizmin de, kendinden önceki Toplumsal Formasyonlar gibi Tarihsel olarak gelip, dayanacağı bir Sınırının olduğudur.

Peki o zaman bu söylemle neyi anlatmak istiyoruz.

Bu sınır, Üretici Güçlerin buna İnsan da dahil, Kapitalizm altında gelebileceği son sınırdır.

İşte Kapitalizmin geleceği son durak burasıdır.

“İçerebildiği bütün üretici güçler gelişmeden önce, bir toplumsal oluşum asla yok olmaz; yeni ve daha yüksek üretim ilişkileri, bu ilişkilerin maddi varlık koşulları, eski toplumun bağrında çiçek açmadan, asla gelip yerlerini almazlar.”(Marks)

Artık bırakalım Kapitalizmin üretici güçleri geliştirmesini, tam tersine Üretici Güçlerin gelişimin önünde ki en büyük engel haline gelmiştir.

“İşçi sınıfının gerçekleştireceği idealleri yoktur, fakat, çökmekte olan eski burjuva toplumun kendi bağrında taşıdığı yeni toplum ögelerini özgürleştirme yükümlülüğü vardır.” (K. Marks, “Fransa’da İç Savaş”)

Marks’ın da dile getirdiği gibi İşçi Sınıfının yükümlülüğü, işte eski toplum içerisinde yer alan bu yeni topluma ait ögeleri, yeni toplumun yani Komünist Toplumun maddi öncüllerini ÖZGÜRLEŞTİRMEKTİR.

Nedir bu yeni topluma ait ögeleri var eden maddi koşullar ve de bunun sonucu ortaya çıkan yeni toplumun maddi öncülleri?

Üretimin Toplumsallaşması, Üretimin mekandan bağımsız hale gelmesi, Üretimin ulusal sınırları aşarak Dünyasal bir boyut kazanması, Ekonomik pazarın Ülke sınırlarının dışına taşarak, giderek Dünya pazarıyla organik bir bütünlük sağlaması, emek üretkenliğini arttıracak yeni uygulamaların, yeni ekipmanların ve yeni üretim tekniklerinin (robotik üretim) hızla yayılması, bu uygulamaların giderek çalışma saatlerini minimum seviyeye çekmesinin gelecekte Çalışmayı zorunlu olmaktan çıkartarak, Marks’ın Bireyin.. zihinsel ve toplumsal olarak özgür gelişmesi için zaman olarak tanımladığı SERBEST ZAMANI ortaya çıkaracağı.

Kısaca İnsan da dahil eski toplum içerisinde yer alan ancak eski toplumun serbestçe gelişimine imkan vermediği kısaca Üretici Güçler olarak ta tanımlanan bu maddi ögelerin ÖZGÜRLEŞMESİ gerekmektedir.

Bunun yolu da, özgürleşmeyi bekleyen bu maddi ve teknik öncüllerin özgürleşmesi için Üretici Güçlerin ÖZGÜRCE gelişiminin önünde engel olan üretim ilişkilerinin, artık Sınırlarına gelmiş dayanmış, insanlığa verecek hiç bir şeyi kalmamış Kapitalizmin tarihin çöplüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

İnsanlığın önünde iki yol vardır!

Ya bu köhnemiş, çürümüş sistemi Tarihten silerek Özgürlük Dünyasının nimetlerinden yararlanacak ya da Kop Koyu bir Karanlığa Gömülecektir.

8Turgay Yıldırım, Yusuf Erdem ve 6 diğer kişi

7 Paylaşım

Beğen

Yorum Yap

Paylaş

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu