Genel

!!!İKİNCİ ADAMLAR

Biz onun yoldaşlarıyız!!!

Kenan DEMİRTAŞ

İkinci adamlara hep kuşkuyla bakıyorum. Kruşçev Stalin yaşadığı sürece en katı Stalin yoldaşıydı.O öldükten sonra da attığı her adımı Stalin çizgisi olduğunu söyleyerek savundu. 1957 yılında kendisinin bekası için tehlike kalmadığını görür görmez Stalin’i gaddar bir diktatör olarak lanse etti. Stalingrad kuşatmasını yaran bu büyük ve yetenekli halk komiseri iktidarı ele geçirdikten sonra emperyalizmle barış içinde bir arada yaşamanın mimarı oldu.

Den Siao Ping Büyük proleter Kültür Devrimi sonrası partiden uzaklaştırıldı ancak hep Mao Zedung çizgisine sadık kaldığını iddia etti. Hatta Mao’nun son dönemlerinde Mao zedung’un bizzat kendisinin Maocu çizgiden saptığını ve Mao Zedung düşüncesine zarar verdiğini savundu.

Mao öldükten sonra en az 10 yıl Mao Zedung’un düşünceleri okullarda okutulmaya devam edildi. Kapitalist yolculuğunu uzun yıllar Maocu çizginin arkasına saklanarak sürdürdü.

Üçüncü kuşak değişimi sonrası maskeleri çıkarıp attı.İdeolojik, siyasi ve felsefi bağlamda bir önceki düşüncelerinin değiştiğini ifade edecek kadar cesur ve namuslu insanlara hayranım.

Bağımsız düşünce üretebilen, kendi tarihi ile hesaplaşma da dahil insanlığın tarihi gelişimi ve geleceği konusunda kendi kuram ve teorilerini geliştirme kapasitesi olan insanların bu kapasiteyi aydın onuruna yakışacak bir şekilde açıkça savunması gerekmektedir.

Bazı insanların Kendilerine özgü düşünce ve tahlilleri bir yandan yatsıdığı , fakat diğer yandan şahsi çıkarları uğruna bir türlü çemberinden çıkmadığı geçmişin mirasına eklektik bir şekilde dayandırma çabası sadece kendilerini samimiyetsiz kılmıyor , aynı zamanda kendilerine inanan insanların düşünsel ve duygusal dünyalarını da tahrip ediyor.

Gerçek aydınlar düşüncelerini yalpalamadan cesurca ifade edebilen ve savunan insanlardır. Böyle bir kaç tane onurlu aydın tanıdım ve benim için geç tanımış olsam dahi büyük bir kazanım.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top