Genel

İHANETİN SOL CEPHESİNDE MEVZİLENMİŞ DÖNEKLER…

Tarihin İlerleyişinde Yeni Nitel Halka; Büyük Proleter Kültür Devrimi | Gazete Patika

Sistemin faşist gerici ideolojik saldırı ve hegemonyasına, devrimi ve devrimci ideolojiyi terk ederek şeytanlaşan döküntüler yığınıyla karşı koymanın, bilimsel olarak mümkün olmadığını bilimsel düşünen her devrimci bilir!

Marksizmden dönmüş döneklerin el kapılarında dünya sermayesinin en büyük ideolojik merkezlerinde rezil olmuş hayatlar yaşadıkları malum! Karakterleri ve vicdanları arasına sıkışmış dönekler tayfasının vicdan yokluğu, kişiliklerini yoğurarak çamurdan insan yığınına dönüştüren sistemin ideolojik merkezi aygıtların, hayatlarına kastettiklerini teslim almış ve dünya devrimine karşı kullanıyor.

”kahrolsun devrim” diye bağıran, ideolojik emperyalist merkezlerden devrime ve emekçilere saldıran, bin bir çeşit kılıklara bürünerek, aleviliği bin bir yerinden paramparça ederek, toplumu ve ulusları kendi içinde paramparça edip, ulus içinde uluscuklar, millet içinde milletcikler, inançlar içinde akıl almaz inançlar yaratmaya çalışan, eşcinselliği kutsayan, küresel bir ”devrimci” mafya…

Bu kötü, aşağılık, devrimin karşısına geçmiş pratiği gelecek kuşaklara aktarmanın bir devrimci sorumluluk olduğu bilince çıkarılmadan, bu sürece devrimci bilimsel tavır takınmadan, yeni bir gelecek tasarlamak neredeyse olanaksız.

Beynini ve vicdanını pazarlamış bir döküntüler yığınından, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünya yaratmak beklentisi içine girmek, dönenin dönekliğine, suçlunun suçuna ortak olmaktır. Pentegan’dan üretilerek bütün dünyaya servis edilen psikolojik savaş yöntemlerini işporta tezgahlarında pazarlamaya çalışan dönekler, bütün geçmişlerini toptan satmışlardır.

Devrimcilerin yanında halk vardır, emekçiler vardır, döneklerin yanında ise, sermayenin kendisi ve onun bekçileri vardır, esas fark bu gerçeğin kendisi. Devrimciler, bilimsel sosyalistler, halka, emekçilere güvenirler, dönekler ise sistemin kahreden merhametine sığınırlar.

1970’den günümüze neredeyse 50 yıllık bir tarihsel sürecin bütün kazanımlarını hiç eden bu büyük ihaneti anlatmak, yazmak her devrimcinin görevi olduğu unutulmamalıdır! Türkiye devrimine ve Kürtlere kurulan bu büyük tuzak, on yıllardır devam eden insan katliamları nasıl unutulur? Bu gerçeği nasıl sileceksiniz büyük insanlığın bilincinden?

İstihbarat örgütlerinin elinde birer oyuncağa dönüşmüş kişiliğinizi nereye kadar gizleyebilirsiniz?..Orta-Doğu’nun Türkiye masası istihbarat şefleriyle görüntülerinizi nasıl anlatacaksınız Türkiye halklarına?Dersim’cilik, Kürt’çülük, Zaza’cılık, İnançlar üzerinden yaptığınız ahlaksızlık ve abuk subuk dil oyunlarıyla bir halkın, halkların bilincini çalamazsınız!!!Tarihin çelişmesi insanlığın altın çağı yakalamak yönünde işliyor, dönekliğin çelişmesi, tarihi tersinden zorluyor, ya da döneklere göre tarihin çelişmesi yoktur, tarih koca bir cesettir döneğin kafasında.

İhanetin sol cephesinde mevzilenmiş olmanız ne kadar korkak ve rezil olduğunuzu gösteriyor. Oysaki yüzünüz deki tülden maskeler çoktan dökülmüştü, keklik ötüşlerinizin gürültüsüyle pusuya yatan avcının kimin hizmetinde olduğu bilinmez değil, sır değil artık…Dersim’e, genelde Türk ve Kürt halklarına ve tüm ezilenlere verdiğiniz zarar ve yaptığınız ihanet, devrimci çelişmenin olumsuz tarafıdır.

İhanetinizle, karşı devrimci pratiğinizle, Dersim’de bir koca karşı devrimci ordular sürüsü yarattınız. Pırıl pırıl, gencecik çokları, karşı devrimin kucağına attınız, şimdi Dersim’de bu jenerosyondan oluşan sivil karşı devrimci ordular kurdu sistem.

Devrimin çelişmesinin hedefisiniz, bunu asla unutmayın!!! İnsan küstahlığının en koyusunu yaşattınız Dersim halkına, yoksul çocuklarını dağ başlarında akıl almaz yöntem ve komplolarla katlettiniz, karşı devrimin kaleleri cezaevlerinde, karşı devrimci çetelerle uzlaşarak cezaevlerini insan cesetleri tarlasına dönüştürdünüz.

Dönüşen bilinciniz, adeta bir canavara dönüşerek, ilkel-pirimitif yöntemlerle, oradan buradan topladığınız çivilerle, kör bıçaklarla, şişlerle yoksul çocuklarının bedenlerini delik deşik ederek katlettiniz cezaevlerinde. O da yetmiyormuş gibi, emekçileri, halkı ölümle tehdit ederek, konuşanları susturmaya çalıştınız komplo yüklü beyinlerinizle.

Devrim yığınların eseri olacaksa siz! sınıflar mücadelesinin ve devrimci mücadelenin karşısında en son unsurunuza kadar yok olacaksınız, devrim; sizi son unsuruna kadar yok etmeyi, ezmeyi emreder!1950 den beri CİA’nın karşı devrimci ideolojik faaliyetleri bütün dünya ülkelerinde kesintisiz ve daha da genişleyerek devam etmektedir.

Siz bu operasyonların bir parçasına dönüşmüşsünüz. Devrim ve devrimciler size karşı kendisini savunur. Bütün bu karşı devrimci saldırılara, hayatın bütün alanlarında bilimsel ve ideolojik devrimci çıkışlarla, emeğin devrimci mücadelesini örgütleyerek karşı konulabilir. Karşı devrimci ideolojik saldırıların devrimci saflarda yarattığı tahribatları, ideolojik devrimci çıkışlarla durdurmak mümkündür.

Kapitalist sistem ideolojik düzlemde devrimcilerin ve emekçilerin üzerine siz dönekleri sürmüştür. Karşı devrimci ideolojik saldırının merkezi doğru tespit edilmeden, ona karşı doğru ve isabetli ideolojik vuruşlar yapılamaz. Önümüzdeki sorunların en önemlilerinden biri bu sorundur, yani sizin gibi döküntüleri çok iyi ayıklamak zorundadır devrimciler.

Üretimden, kendi ülke pratiğinden kopmuş basit bir mafyaya dönüşmüş sizlere hiç bir emekçi, hiç bir devrimci itibar etmez.Yeni dünya bu mücadelenin ideolojik vuruşları ile kurulacaktır.Kendi devrim coğrafyasını terk etmiş, ilticacı ve mülteci duruma düşmüş döneklerin emperyalist merkezleri mekan edinmesi insan kişiliğinin son aşamasıdır, sınır kişiliktir.

Gerçekler devrimcidir, nesnel gerçekliği bozar, onu değiştirir ve yeniden, yeniden üreterek, yenilgilerden ders çıkarak yoluna devam ederler. Bütün bu süreç İnsan emeğini, insan çabasını, insan duygusunu yeniden inşa ederek, bir hançer gibi saplanır kör karanlığın kalbine ve tarih değişir, gerçekleri deşer korkusuzca ve kanayan dokunuşlarıyla…

Bu gerçek, devrimi kundaklayanların kalbinde savaşarak yeniden var olur…Devrimi kundaklayanlar tarih önünde suçludur, suç işlemişlerdir halka ve devrime karşı.Unutmayın! emperyalist merkezlerde ölüyorsunuz ama cesetleriniz Anadolu toprağına gömülüyor, çok acı bir gerçek!!!

[email protected]

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top