Genel

İdeolojik Sapmaya son vermeliyiz.

Küçük Burjuva sözüm ona kendisini aydın sanan tipler, her ağızlarını açtıklarında Devrimci değerlerimize azgınca saldırırlar. Devrimci değerimiz olan Stalin yoldaşa alçakca saldırılarını sürdürüyorlar. Hemen “Sosyalizm Diktatörlük” olduğunu söylerler, sosyalizmin kurucularından Stalini diktatör, kasap olarak görürler Proletarya diktatörlüğüne karşı çıkarak, zehirlerini kusarak azgınca saldırıyorlar. Kapitalist sistemde burjuvazinin diktatörlüğüdür dediğimize ona bir çift laf etmezler. Burjuva diktatörlüğünün üstünü örterler. Biz Devrime inanan sosyalist devrimci komünistler olarak Sosyalizmin proletarya diktatörlüğü olduğunu çoğunluğun azınlık üzerindeki zorunlu bir diktatörlüğü olduğunu, zaten gizlemiyoruz. bunu açık açık söylüyoruz. Bir taraftan da diyoruz ki Kapitalizmin de burjuvazinin diktatörlüğü olduğunu, bir avuç Asalak burjuvazinin, toplumun büyük çoğunluğu olan, çalışan, üreten işçi, emekçi ve ezilen halklar üzerinde bir vahşi faşist diktatörlük olduğu gerçeğini vurguluyoruz. Bazı kendini bilmez sözde aydın yerine koyan laf ebeleri, yazar bozuntuları Stalin yoldaşımıza azgınca karalama kampanyaları sürdürerek saldırıyorlar. Sosyalizmin Temsilcileri işçi ve emekçileri büyük bedeller pahasına yarattıkları tarihi birikimlerine kem söz etmeden geri dürmüyorlar.

Aslında STALİN nezdinde Sosyalizme saldırıyorlar. Stalin hiç bir zaman işçi ve emekçilere saldırmadı.Stalin emperyalist amaçlarla bir başka ülkeyi işgal etmedi. 2. emperyalizm savaşı’nda insanlığı emperyalist destekli hitler faşizminden kurtardı. Burjuvazinin faşizmin Stalin’e karşı hıncının büyüklüğü burdan geliyor. Ya sözde sol maskesiyle dolaşan yazarlar, küçük burjuva bozuntuları hıncı nerden geliyor.

Emperyalist Burjuvazinin Stalin düşmanlığı açıktan karşı safta, işçilerin, emekçilerin, ezilen halkların karşında yer aldıkları için anlaşılabilir, kendisine solcuyum diyenlerin Stalin düşmanlığını asla hoş karşılamayız. Çünkü Bu tipler”Kapitalizme , emperyalizme karşıymış” gibi sahte sol maske altında gerçek yüzlerini gizlerler. bunların maskelerini indirmek boynumuzun borcu olsun. Maskeli dönekler maskelerini gizleyerek işçilerin , emekçilerin, ezilen halkların değerlerine, onların yaşamı güzelleştirmelerine karşı bir duruş sergiliyorlar. Proletarya Diktatörlüğüne karşı çıkarken, burjuva medyası aracılığıyla yapılan propagandanın sözlerine inanıyorlar. Burjuva medyası Stalini barbar olarak tanıttılar. rus halkını mağara adamı , ayağında hasır terlikleri, eski püskü giysiler içinde gösterdiler.

Dünya burjuvazisinin alt insanlar olarak tasvir ettiği bu yoksul onurlu insanlar karşılarımda tüm dünyanın korkuyla titrediği iki büyük güç olan Alman Hitler faşizmi ve Japonya’daki emperyalistleri ezip geçti. Onların hegemonyacı emellerini yerle bir etti. Böylesi bir kahramanlığı Stalin gösterdi. İnsanlığı Faşizmin zulmünden kurtardı. En zor şartlarda sanayileşmeyi ve kollektivizasyonu başaran, savunma sistemini canlandıran, canları pahasına kuvvetlendirip komünistlerin liderliğiyle düşmanı yenen yoksul sovyet halkı tarafından kurtarılmıştır. Savaşın ilk altı ayında cephede em az 500 bin ve toplamda 3 milyondan fazla komünist hayatını kaybetmiştir.

Onlar onurlu, tertemiz, özverili, sosyalizm için halkın mutluluğu ve kurtuluşu için mücadele eden fedakar yiğit özgürlük savaşçılardı. Bu nedenle Stalin’e ve dönemine durmadan saldırırlar. Emperyalist burjuvazi milyonlarca insanı bombalayıp katlederken, onlar yine suçu Stalinde bulurlar. Çünkü onlar için milyonlarca, milyarlarca işçi ve emekçilerin özgürlüğü değil, kendi küçük burjuva dar dünyaları daha önemlidir. Bir avuç sömürücü burjuvazinin özgürlüğüne bakarak, kitlelerin özgür olduğunu sanırlar. Tek başına ormanda gezmeyi özgürlük olarak görürler.

işçi ve emekçilerin sosyalist sistemdeki özgürlüğünü kavrayamazlar, kavrayamadıkları için de düşüncelerini yönlendirenin burjuvazinin bencil çıkarları olduğu ayrımına bir türlü varamazlar.

STALİN işçi ve emekçilerin dalgalandırdınız kızıl orak çekiçli bayraklarda kurtuluşun semboli olmaya devam ediyor ve edecektir. Bu böyle biline.

Gazete Kök’ün Australia Temsilcisi

HÜSEYİN BİÇER.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top