Genel

İBRAHİM KAYPAKKAYA YOLDAŞIMIZINDÜŞÜNCELERİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR… ONU SAVUNMAKTAISRAR ETMELİYİZ…

İBRAHİM KAYPAKKAYA YOLDAŞIMIZIN
DÜŞÜNCELERİ YOLUMUZU AYDINLATIYOR… ONU SAVUNMAKTA
ISRAR ETMELİYİZ…

İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşımızın fikirlerini savunmak, Onun Marksist özüne sahip çıkmaktır. Onun teorisini, fikirlerine sahiplenmek, Her türden gericiliğe, PDA, Şafak revizyonizme, oportünizme, ırkçılığa, Faşizme, sol sapmalara, Reformizme, şovenizme, kapitalizme , emperyalizme, sosyal emperyalizme meydan okumaktır. Onun bilimsel yöntemini esas almaktır. O tarihsel Materyalist yöntemi yaratıcı bir tarzda yaşama geçirme çabasını verdi. Olguları bütün yanlarıyla, bütün ilişkileriyle ele almaya çalıştı.
Geçmiş ve içinde bulunduğu tarihsel süreci doğru bir şekilde tamamlayarak gelecekte alacağı durumu kavrayarak devrimci teoriyi geliştirmeyi esas aldı.
Somut durumu, ilişkiler bütünlüğünde, bütünün parçalarıyla tanımlamayı esas aldı.
Düşünce ile eylemi, Teori ile pratiği, doğruyla yanlışı bir bütünlük içinde ele aldı. O sürekli olarak denemek, gözlemek, araştırmak, anali etmek teoriyi yaşamın pratiğinden çıkarmak, teori ile pratik arasındaki diyalektik bütünlüğü yakalamak, yani somut durumu gözden kaçırmadan, gelişmeyi yeni somutluk içinde alacağı doğrultuyu tanımlamadan doğru fikirlerin ve teorinin bulunup çıkarılamayacağını bize gösterdi.
O bilimsel eleştirel yöntemi esas aldı. Teorisini bilimsel eleştirel yöntem üzerinden geliştirdi.
O doğru fikirlerin yanlış fikirlerle mücadele içinde içinde gelişeceğini, zıtların birliğini , eleştirel yöntem uygulanmadan yanlış fikirlerin aşılamayacağını, devrimci teorinin geliştirilmeyeceğim bize pratiğiyle gösterdi.
onun fikirlerini inceledim ,okudum, özetini çıkarıp şu sonuca vardım. Elbette bu sonuca varmamda Başta Erdoğan yoldaşım olmak üzere, diğer yoldaşlarımın ve Gazete kök yazarlarımızın çok önemli yazılarından bilgiye ulaşmama katkılarının olduğu bir gerçektir. hepisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaş tarihsel materyalist yöntemle olguları inceleyen tahlilci bir komünist kişidir. içimizden biridir, uzaydan gelmemiştir. Gençtir, atılgan, korkuyu yenen, yiğit, devrimi gerçekleştirmek için ölüme meydan okuyan biridir. kısacık ömründe uzun yolculuk yapmış, devrimin 100 metresini soluk soluğa koşmuştur. Eksiklikleri de olmuştur elbette buğün yaşasaydı eksik bıraktığını tamamlardı. O tarihin altın sayfalarına mücadeleci, ihtilalci ruhunu yaşayarak , mücadele ederek adını yazdırmayı kabul ettirmiştir.
O toplumsal gelişmeleri bilimsel analize tabi tutmuştur.
Kemalizm’i, ulusal sorunu, Devrimin yolunu , 15-16 Haziran işçi direnişi , İşçi köylü hareketlerini vb. toplumsal gelişmeleri bilimsel bir yöntemle tahli etmiş, sonuçlar çıkarmış pratiğe uygulamış, katıldığı her toplumsal etkinliği bilimsel bir analize tabi
tutmuş ve konularda önderlik etmiştir.
Faaliyet yürüttüğü bölgelerde İşçi ve Köylülük içinde onların sorunlarını tespit etmiştir. Çözümler üretmek için çalışmalar başlatmıştır. Yoldaşları ile birlikte Kürecik bölge raporunu hazırlamış, doğru bir kitle içinde çalışması sonucu ürün yaratmıştır.
Çorum ‘da kahvede köylülerle sohbet ederek köylünün sorunlarına çözüm önerileri sunmuştur.
O MARKS LENİN’den MAO ZEDUNG yoldaşa uzanan Tarihsel Materyalizmin bilgi teorisini esas alarak, Evrenseli özgüle özgülü Evrensele bütünleştiren bir doğrultuda Devrimci teoriyi geliştirmeye çalışmıştır.
İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşın kendi el yazması küçücük kitabı okuduğumda bilimsel bir derinlik, açıklık ve çok yönlülüğü gördüm.
Bugün İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşı bilimsel yöntemle yaşamsal kılmak en önemli ihtiyaçtır.
Bugün herzamankinden daha fazla onun bilimsel yöntemine ihtiyaç duymaktayız.
Onun düşüncelerini pasifize eden kuruluşlar. Revizyonistler, Oportünistler Reformistlervb dönek, hainler çetesi azgınca saldırarak kinlerini kusuyorlar.
Boşun ey yarasalar çünkü onun düşünceleri buğünde geçerliliğin koruyor. Bizler onurluca Onun düşüncelerini dün nasıl savunduysak bugünde savunuyoruz, savunacağız. Bu böyle biline.
Kaypakkaya Yoldaşın düşünceleri Faşist devle yöneticilerinin nasıl korkulu rüyaları olmuş, korkularının sonucu yoldaşı katletmişlerse, onun düşüncelerini sizlere katlettirmeyeceğiz.
Şunu unutmayalım yoldaşlarım!
KAYPAKKAYA yoldaş Devrimimizin bir meşalesidir. Devrimin yeni demokratik karekterini, Demokratik Halk Devriminden sonra kesintisiz olarak SOSYALİST devrime geçişi, SOSYALİZM koşullarında da devrimlerin devam etmesini nihai hedef olan KOMÜNİST toplumun yaratılmasını, Ulusal sorunu, Kemalizmi, Devletin karekterini, Devrimin yolunu, Faşizmi, KemaliMi, sınıfların tahlilini vb. bir çok sorunu doğru olarak ortaya koymuştur.
YAŞASIN MARKSİZM LENİNİZMİN- MAOİZMİN ve İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşın yüce ideolojisi.
GAZETE KÖK AVUSTRALYA
Hüseyin Biçer
23/11/2021

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu