Genel

İBRAHİM KAYPAKKAYA YOLDAŞIMIZINDEVRİMCİ TEORİSİNİ İYİ KAVRAMAK!

İBRAHİM KAYPAKKAYA YOLDAŞIMIZIN
DEVRİMCİ TEORİSİNİ İYİ KAVRAMAK!

İBRAHİM yoldaşımızın devrimci teorisini kavramak , onun yaşadığı tarihsel koşullar içinde ulusal ve uluslararası bütün tarihsel gelişme süreci içindeki somut nesnel durumu bütün ilişkileriyle kavramaktır. Onun komünist baş eğmez , diz çökmez, taviz vermez, işkencede direnmemin Komünizme olan inancın, kararlığın ,sabrının, Devrimci ihtilaci ruhunun düşüncesinden kaynaklandığı bir gerçek olgudur.
Düşünceleriyle eylemi, teori ile pratiği, doğruyla yanlışı bir bütünlük içinde almak, tarihsel koşullar içinde olmalıdır.
Her gerçek olgu kendi koşulları içinde olmalıdır. Her olgu kendi koşulları içinde ele alındığı zaman doğru sonuçlara götürür. İBRAHİM KAYPAKKAYA yoldaşımızın Türkiye ve Kuzey Kürt coğrafyası İşçi ve emekçi, köylü, tüm ezilen, sömürülen halklarına bıraktığı birikimi; onun ortaya koyduğu devrimci teoriyi kavrayabilme, onun doğru fikirlerini geliştirip zenginleştirme üzerinde yaşadığımız coğrafyanın nesnel koşullarına uyarlayarak yaşamsal kılmak mümkündür. onun bıraktığı birikim içinde yaşadığımız zorunluluklar dünyasını değiştirerek özgürlükler dünyasına uzanan uzun devrim yolculuğu kendimize rehber kılmak, Onun yaşadığı ve bizlerin yaşadığı koşulları iyi bilmek ufkumuzu açılmasına neden olmalıdır. Her hangi bir şeyi anlamak, o şeyi geçmişte , günümüzde ve alacağımız süreç içinde tanımlarsak gelecekte alacağımız durumu kavramış oluruz.
İBRAHİM Proletaryanın ikdidarı olan SOSYALİZME geçişin Yeni demokratik bir toplum yaratmaktan geçtiğini ortaya koyarak Proletarya Diktatörlüğüne geçişin sağlanması için DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ ‘nin zorunluluğunu ortaya koydu.
DEMOKRATİK HALK DİKTATÖRLÜĞÜ ‘neden durmaksızın PROLETARYA DİKTATÖRLÜĞÜ ‘ne geçişini ortaya koyarak devrimin sürekliliğini savundu.
İBRAHİM Yoldaş Devrimci harekete damgasını vuran Reformizme, pasifizme, parlamentarizme, Kemalist darbeciliğe karşı proletarya ve emekçi halklar ancak iktidarı devrimci şiddet kullanarak alacağını ortaya koyarak HALK SAVAŞI öğretisini savunmuştur.
Halk Savaşının toplumun pratiğine nasıl uyarlanacağının teorisini geliştirmiştir.
DEVRİM için üç büyük silahın zorunluluğunu ortaya koymuştur.
Proletaryanın öncü müfrezesi PARTİ HALK ORDUSU ve HALKIN BİRLEŞİK CEPHESİ kurulmadan DEVRİM ‘in gerçekleştirilmesinin hayal olacağını savundu. O , Elli yıllık devrimci hareket üzerinde etkin olan ŞOVENİZM ‘e karşı MARKSİST LENİNİST öğretiyi temel alarak savaşmıştır. Türkiye Devrimci hareketi o günlü tarihsel sürece kadar Kürt Ulusu’nun varlığını dahi kabul etmez bir konumdaydı. Devrimcilik, Komünistlik adına Şovenizm savunuluyor, ŞoveniMe dümen suyundan gidiliyordu. İBRAHİM yoldaşımız Ulusal hareketin varlığını ortaya koymadığı bu tarihsel süreçte, Şovenizme karşı MARKSİZM-LENİNİZMİN bayrağını yükseltmiştir.
Kürt Halkının Ulusal varlığını ortaya koymuştur. Ulusların Kendi Kaderlerini Tayin etme Hakkının kararlı savunucu olmuştur. Kürt ulusunun ayrılma hakkını çok açık ve net bir şekilde savundu, ortaya koydu. O sadece Kürt ulusu sorununda değil azınlık milliyetler sorununda da Marksist-Leninist öğretinin savunucusu oldu.
Sadece ulusların tam hak eşitliğini savundu.
İBRAHİM yoldaş Kemalizm’in değerlendirilmesini Bilimsel tarzda ortaya koymuştur. Kemalizm’in FAŞİST – ŞOVENİST yüzünü deşifre etmiştir.
Kemalizm ‘in ilerici, devrimci, anti-emperyalist olduğu düşüncelerine revaçta olduğu , devrimci hareketi etkisi altına aldığı bir ortamda Kemalizm ‘in faşizm olduğunu cesaretle savunarak Kemalizm tapusunu paramparça etmiştir. TC Devletin siyasal yapısını, Kemalist faşist niteliğini gözler önüne sermiştir.
Faşizme karşı mücadeleyi doğru bir şekilde tahlil etmiştir.
Faşizme karşı mücadeleyi Devrim mücadelesi olarak görmüştür.
Faşizme karşı mücadeleyi düzen sınırları içinde ele alan, eğemen sınıfların bir kesimine karşı mücadele olarak gören, eğemen sınıfların bir kesimine karşı mücadeleyi diğer eğemen sınıfların peşine takılarak sürdüren REFORMİST, REVİZYONİST yaklaşımlara karşı mücadele etmiştir.
Faşizme karşı mücadeleyi DEVRİM mücadelesiyle birleştiren İBRAHİM yoldaş politik bir çizgi izlemiştir.
Proletarya önderliğinde gerçekleştirilecek Ulusal-Demokratik Devrimin kesintisiz olarak SOSYALİST DEVRİM ‘e geçişi ve Proletarya Diktatörlüğü tezini savunmuştur.
( Devam edecek)
GAZETE KÖK AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
11/11/ 2021
Victoria/Melbourne 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

Başa dön tuşu