Genel

HOŞ GELDİN GAZETE KÖK

Gazete KÖK
Emperyalizm ve devrimler çağını yakıcı bir şekilde yaşamaktayız..

Emperyalizm var oldukça savaşların var olacağı kuralı ile emperyalizm var olduğu sürece, emperyalistler arası paylaşım savaşları da var olacaktır.

Sovyetler birliğini ve doğu blokunda yaşanan geri dönüşü ve yıkılışı ile emperyalizm dünya halklarına karşı global anlamda saldırıya geçmiş ve tek kutuplu bir dünya ve küresel hakimiyet kurma yoluna girmiştir.

Gelişen Çin, ekonomik, askeri ve teknolojik gelişme ile yeni kutup olarak ortaya çıkması, çok kutupluluğa Avrupa (avrasya)’da güç olma savaşında yeni bir kutup olma çabasına girmiş ve kaçınılmaz olan yeni bir pazar paylaşımına, yeni bir paylaşım savaşı gündemde oturmuştur.

Bu savaşın öncülü olan paramiliter terör yapılanmaları kullanılarak yapılan vesayet savaşları, akabinde ve özellikle ortadoğuda alt düzey devletler vasıtası ile ve ekonomik boyutuyla sürdürülen savaş, büyük ve topyekün paylaşım savaşına gebe görünmektedir.

Sovyetler ve Çin’deki dönüşüm ve özellikle Sovyetlerdeki çöküşün dünya solu üzerindeki olumsuz etkisi, ülkemizde de ciddi bir moral çöküntü, reformizme,revizyonizme savrulma ve netice olarak sistemlerin kontrolüne teslim olmaya, tasfiye edilmeye kadar varan bir süreci getirmiştir.
Süreç, savrulma, teslimiyet,kaçkınlık, beraberinde sistemin ve sistemin aparatları durumuna düşürülen yapılanmaların tasfiyesi ile devam etmektedir. Bu bağlamda, genel itibarı ile ve özelde ülkemizde, Sol siyasi arenada büyük bir boşluk oluşmuş, ciddi bir ufuksuzluk ve üretimsizlik beraberinde gelmiştir..

Devrim cephesinde oluşan boşluk, kollektif bir önderlikten yoksunluk, örgütleme yoksunluğu ve teorik üretimsizlik, beraberinde yeni ihtiyaçlara yol açmış ve yaşamın boşluk kabul etmeyeceği gerçeği ve bu ihtiyaçları reformist,revizyonist hareketlerin karşılamasının mümkün olamayacağının görülmesi ile yeni bir çıkışı zorunlu hale getirmiştir.

Dünya’yı, süreci, Ülke’yi Marksist bakış ile doğru değerlendirecek, olayları doğru analiz edecek, doğru haber verecek bir yayın organına her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç hissedilmekteydi.

Bu konuda yoğun talep yeni bir gazetenin yayın hayatına girmesine vesile olmuş, yeni bir ses, yeni bir nefes olarak Gazete KÖK internet ortamında yayın hayatına girmiştir.

Hoş geldin Gazete KÖK..

Haydar Karamam

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top