Genel

Heybet AKDOĞAN – SİYASİ PARTİLERİN AYDIN SORUNU

Siyasi partilerde aydın eksikliğinin ve duyarsızlığının oluşması, siyasi partilerin muhalefet gerçekliğinden kaçınmasından kaynaklanmaktadır.

Resim önizlemesi

Bir siyasi partinin siyasi olgunluğa erişmemiş olması aynı zamanda o siyasi partinin, siyaset dilinide geliştirmemiş olmasını göstermektedir. Demokratik özelliğe sahip olmayan partilerin ekseninde gelişen aydın sorunu, siyasi partilerin etki alanını daralttığı gibi, savunulan siyasi amaçlarındaki özgürlük ve bağımsızlık alanlarını kısıtlamaktadır. Siyasetçi ve aydın sorununun açık bir tezahürü olan bu durum, aydınsız bir siyasetçinin ve temsil edilen partinin; politik, kültürel yapılamasınıda geriletmektedir.

Toplum içinde, toplumun temel yapısını oluşturan aydınlar, toplum siyasetinin siyasi aktörleri tarafından partiden uzaklaştırıldığında, varolan siyasi partinin hitap ettiği topluma, ne kadar tarafsız olduğu, düşündürücü bir konu olmalıdır. Siyasi parti çalışmalarında aydınların

gelişen siyasi konjunktüre göre muhalif ya da taraf olması, siyasi partilerin politik stratejisini bilimsel bir yönde geliştirmesinin önemli adımlarıdır. Aydın dilinin ve stratejisinin partilere kazandıracağı siyaset formülleri, parti içerisindeki gerilemeleri her zaman geliştirecek yönlendirmelerdir. Siyasal yaratıcılık hususunda bilgi birikimiyle, toplum ve siyasetin öncüleri olan aydınlar, yaşanılan toplumsal ve siyasi süreçlerde, siyasal partiler tarafından arka planda görülmemelidir. Düşünsel ve duygusal güçlerini halkından beslenerek büyüten aydınlar; sosyo- politik konularda halkın ve halk siyasetinin daima sağduyulu öncülerdirler. Halk siyaseti açısından sadece siyasi parti öncülerinin ön planda olduğu, siyasi parti süreçleri, en sonunda tekçi ve merkeziyetçi kaçınılmazlığın siyasi bencilliğiyle, yapay bir halk ve soyut bir politik toplum anlayışının sonuçlarını doğururlar.

Zaten, siyasetin tarihsel çıkış koşullarını araştırdığımızda, siyaset kavramının “toplum üstü” hiyerarşik bir oluşum olması; bu gerçeğe karşı alınamayan tedbirlerin yinelenmesine

neden olmaktadırlar. Hepimizin takdir ettiği gibi, her toplum sanatıyla, kültürüyle ve aydınlarıyla kendi varlığını kanıtlar.

Heybet Akdoğan.

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top