Genel

GÖREV BAŞINA!

Burjuva muhalefete, partimiz içinde darbeci, tasfiyeci görüşlere, kliklere, gruplara, revizyonizme, oportünizme, reformizme, kitle kuyrukçuluğuna bel bağlayanların boş hülyalarını açığa çıkarmak , maskelerini indirmek, saldırı ve tehditlerini boşa çıkarmak için Komünist yoldaşlar görev başına.
Devrimin Marksist Leninist Stratejik araçlarının inşasının derinleştirilmesi gerektiğini gösteren görevlerin! Merkezi ödevimizin gereklerini yükselterek yerine getirmek için, safarı sıklaştırıp çakalların ulumalarına aldırış etmeden yolumuzu yol eylenenlerle birlikte görev başına!
Bu sınıf mücadelesine hizmet edecek şekilde diğer alanlardaki görevleri başarmak TKP-ML öncü partimizi sayacak ilkelerine , düşüncelerine bağlı kalacak, partimizi güçlü kılacak geniş kitle örgütleri ağı yaratmak için görev başına!
Fabrikaları , tarlaları, işyerlerini, sınıf sendikaları proleter devrimci güçlerin güçlü direnme ve mücadele mevzileri haline getirmek, şehirlerdeki mücadelelerin de en önüne geçmek için görev başına!
Kabaran kabarmakta olan, kabaracak olan devrimci dalgayı, halkın isyanını işçi sınıfının kanatları altına almak için görev başına!
Küçükten büyüğe, basitten karmaşığa doğru dengesiz bir şekilde gelişecek ülkemiz DEVRİM mücadelesinin yolunu daha geniş katmanlar içinde maddi güce dönüştürmek ve bu çıkışı geliştirip güçlendirmek için görev başına!
Bu doğrultuda atılacak her adım sayesindedir ki, Biz Komünistler en ileri işçide bile devrim için hareket edecek bir ruh yaratabiliriz. Sadece bu değil . Örgütleyeceğimiz siyasal , ideolojik teşhir faaliyetleri, propaganda çalışması, karşı çıktığımız düzeni dağıtmak için, düşmandan iğreti ya da geçici müttefiklerini ayırmak için, faşist devletin kalıcı ortakları arasında düşmanlığı ve güvensizliği yayabilmek için güçlü bir araç haline getirebiliriz.
Bu faaliyet kitlelere yönelik olurken, düşmanı parçalarken, bizleri de güçlendirir şekilde ele alınmalıdır.
En ileriler saflarımıza kazanılmalı, ortalar ilerletilmeli, en gericiler de şevklendirilmelidir.
Bütün sınıflar arasında siyasal hoşnutsuzluk yaratarak, miskinleri, devrim kaçkınlarını harekete geçirmek, geride kalanları şevklendirerek, işçi sınıfının siyasal bilincini ve siyasal eylemini geliştirmek için zengin malzeme sağlayacaktır.
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
24/9/2021
Melbourne

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top