Genel

GENÇLİĞİN SORUNlARI ve ÇÖZÜM ÖNRİLERi…

Gençliği kıskacı altına alan bu sorunların
Çözümü, gençliğin kendi sorunlarına sahip çıkarak, işçi ve emekçi sınıflarının saflarında mücadele etmesinden geçmektedir.
Bu anlamda gençlik, sorunlarına sahip çıkmalı, sorunlara çözümler getirmek için çalışmalı ve yürütülen çabalara ve mücadelelere bizzat katılmalıdır.
Genel anlamda gençliğin kurtuluşu bu mücadelelere bağlıdır.
Ama bu, sadece meselenin bir yanıdır,
Geneldir. Yani bu çelişkinin genelliğidir. Bu evrensel yanını görmek meselemizi yalnız tek başına halletmez.
Bu çelişkinin bir de kendine has bir niteliği vardır. Yani birde ÖRĞÜTLÜLÜĞÜ vardır. Bu anlamda sorunumuzu sadece genel yanları ile almakla çözemeyiz.
Biz eğer bu iki yanı ustaca ele alır ve diyalektik birliğini iyi bir şekilde kavrarsak başarılı olabiliriz. Aksi takdirde başarı mümkün değildir.
Asıl çözmemiz gerekli olan sorun, gençliğimizin hangi sorununun üzerine parmak basarak örgütleyebilir ve bunun üzerinde onlara siyasi bilinç taşıyabiliriz? Kavramamız gereken halka budur.
Mesala işsizlik, okulu bitirdikten sonra mesleğine uygun yer bulamama, okul içi ve dışı problemleri, iki kültür arasında bocalamalar, yabancı düşmanlığı, genç kızlarımızın özel sorunları, genç erkeklerimizin askerlik vb gibi sorunlarını birinci basamak olarak kavrayabiliriz.
Mesele sadece bu sorunlara işaret etmekle çözülmüyor. Önemli olan şey, gençliğimizin nasıl ve hangi yöntemlerle siyasi mücadelemize çekileceğidir.
Biz bazı sorunlara işaret ediyoruz ama sorunların sahibi gençliğimiz bir türlü kendi sorunlarına sahip çıkmak için kendilerinin katılımlarını sağlayamıyoruz. Neden? Çünkü Gençlik sistemin köleleri haline getiriliyor veya getirilmeye çalışılıyor. İlk okul sıralarında bencillik aşılanıyor, paylaşma, dayanışma, birliktelikleri engellenmeye, sorumsuz, tamda sistemin istediği gibi düşünme, sorgulama , araştırma yetenekleri köreltiliyor.
Bu sorunları çözmemiz için, ilk önce gençliğin çok iyi tanınması gerekiyor. Çelişkinin iyi kavranması için çok yönlü anlaşılması gerekir diye düşünüyorum.
Onları iyi tanıma sürecinde, onların sorunlarını görmeli ve onlara sorunları üzerinden samimi yaklaşmalıyız.
Yani çıkış noktamız gençliğin kendi özel sorunları da olabilir özel sorunda olsa bile bire bir konuşarak, sorunu üzerinden yükselerek onlara bilinç taşımalı ve onların kendi özel sorunlarına sahip çıkmalarını teşvik etmeliyiz.
Böylece gençliğin dinamikliği, atılganlığı kendi sorununa ve sonrası toplumun genel sorunlarına kanalize edebiliriz.
Gençliğe, her fırsatta üzerinde yükseldiği sorunları temel alarak anti-faşist anti-kapitalist anti-emperyalist bilinç verilmelidir. Bu bilinç verilirse;
Anti-emperyalist, anti-faşist düşünceler temelinde saflarımızda gençliği eğitmek ve bunlar üzerinden en geniş gençlik kesimine açılmış oluruz. Peki bu çalışmanın neresindeyiz? Bu eksikliğimiz hala giderilmemiştir.
Gençlik faaliyetimiz canlı tutularak, saflarımıza katılmış veya katılacak gençlerimiz mutlaka eğitilmelidir.
Gençliğin sorunlarına oturup gazeller okuyarak çözümler bulunamaz.
Hiç zaman geçirilmeden gençliğin kazanılması ve devrimci dönüşümünün sağlanması için kollar sıvanmalıdır.
Bun da da asıl iş gençliğe önderlik etmekten geçer.
Onlara neyin nasıl yapılacağını bıkmadan usanmadan anlatmalıyız. Onlara bilinç taşımalıyız.
Tek gerçekçi çözüm gençliğin tüm sorunlarına sahip çıkıp bu yolda mücadele etmekle olur.
Böylece toplumsal sorumluluk üstlenen gençliğimiz kendisine güven duymasını, yarınki görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini, sağlam bir kişilik kazanmasını toplumsal pratik içinde çelikleşecek öğrenecektir.
GENÇLİK GELECEKTİR!
GENÇLİK KİMİNSE GELECEK ONUNDUR!
GAZETE KÖK/AVUSTRALYA
HÜSEYİN BİÇER
20/9/2021
Melbourne…

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top