Genel

Gazete kök ile Devrimci Dayanışmayı güçlendirelim.

Şimdiye kadar aşılması gereken en acil görevlerimizden biri , doğru düşünce etrafında örgütlenmek, güç birliği oluşturmaktı. Gazete kökle ileriye dönük adımlar atmayı başardık. Değerli yoldaşlarımın uzun bir süre sonucu çalışmaları meyvesini vermeye başladı. Aramıza yeni yoldaşlarımız katıldı. Bazı yoldaşlarımızın da katılacağından eminim. Gün tembelliklerin, bireysel çaresizliklerin ve olanaksızlıkların arkasına sığınarak mücadeleden kaçmanın, uzak kalmanın günü asla değildir. Zaten böyle birey kendisini kesinlikle Devrimci, komünist olarak görmesin. ve bizlerlede ilişki içinde olması anlamsızdır. Zaten mücadelemiz buna izin vermez.

sınıf mücadelesini kavramamış, safını seçmemiş Devrimci onuru ve dik duruşu yüreğinde taşımayan, taşımayan, Marksizmve leninizmin bilimini anlamamış olan asalak bir dünyada kölece yaşamı tercih eden, Revizyonistler,oportünistler, reformistler, ırkcılar , her türden gericiler ve faşizm le hesaplaşacağımız bir gerçektir.Boş bir tartışmayla, Demoğoji ile bir yere varılmayacağı açıktır.

Sevgili yoldaşlarım, Emekçi Dostlarım

Bu bakımdan hem kendimizi hem geçmişte savunduğumuz hatalı düşüncelerimizi gözden geçirmeliyiz. Hatalarımızdan dersler çıkarmalıyız.Düşüncemiz netleşmeli, net olmayan bir şey kalmamalı. Zaten bu gelinen sürece , muğlaklıklara, çelişkilere, güç oluşturamamımızın nedeni biz Devrimcilerin en önemli zaaflarından arınamamış olmamızdır. Acil olarak bu durumdan çıkmalıyız, birlikte tek yürek tek yumruk olmalıyız.Devrimci Komünist onurumuzu birleştirme günüdür buğün. Gün fedakarlık, irade, kararlılık, dayanışma günüdür. Yapmamız gereken var olan tüm Devrimci dinamikleri yeniden en kısa süre içinde gözden geçirmek, netleşmek ve tüm gücümüzle Örgütlenmemizi gerçekleştirmektir. Yüzümüzü ve pratiğimizi Ezilen, sömürülen, baskı ve zulüm gören, horlanan, işçi ve emekçi yığınlara dönmektir, Onları Devrim ve Sosyalizm mücadelemize katmaktır. Gazete kök kitleleri. örgütlemese önemli bir araç olacaktır. Bulunduğumuz ülkelerde, bölgelerde, alanlarda Gazete köke sahip çkarak, her türden desteği ve iletişimi sunarak bu onurlu kavgamızı büyütebiliriz. Bunun bilincinde olma görevlerimizi yerine getirelim. Yapmamız getekenleri büyük bir özveri, fedakarlık ile somut verilere dayanarak yapacağımıza inanıyorum. Devrimci komünistlerin Gazete kök le mücadeleye devam edeceğine güveniyorum.

GAZETE KÖK

HÜSEYİN BİÇER

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top