Genel

Feurebuch Üzerine tezler

Umut İLERİ

Feurebuch Üzerine tezler Marks’ın en önemli eserlerinden biridir.Genellikle üzerinde en çok durulan ve sık tekrarlanan Tezlerde ki 11 Tezdir.

“Filozoflar dünyayı yalnızca değişik biçimlerde yorumladılar, sorun onu değiştirmektir.

“Oysa 11 tez kadar 2 ve 3 tezlerde çok önemlidir.

2 Tez) “Nesnel gerçekliğin insan düşüncesine atfedilip atfedilemeyeceği sorunu, bir teori sorunu değil, pratik bir sorundur. İnsan, gerçeği, yani düşüncesinin gerçekliğini ve gücünü, bu dünyaya aitliğini(Diesseitig keit) pratikte kanıtlamalıdır.

Pratikten yalıtılmış bir düşüncenin gerçekliği ya da gerçeksizliği konusundaki tartışma, tamamiyle skolastik bir sorundur.

“3 Tez) “İnsanların, koşulların ve eğitimin ürünü oldukları, dolayısıyla değişik insanların başka koşulların ve farklı eğitimin ürünü oldukları biçimindeki materyalist öğreti, koşulların insanların kendileri tarafından değiştirildiğini ve eğiticinin kendisinin de eğitilmesi gerektiğini unutur. O nedenle, toplumu, biri diğerinin üstünde yer alacak biçimde, iki kısma ayırmak zorunluluğu ile karşı karşıya gelir.

Koşulların değişmesi ile insan faaliyetinin değişmesinin örtüşmesi(Selbstverä nderung), ancak altüst edici pratik biçiminde kavranıp ussal olarak anlaşılabilir.

“2 Tezde öne çıkan; Pratikten yalıtılmış düşünceler hiç bir önem arzetmezler. Düşünce, kendini ancak pratikte kanıtlayabilir. Bunun içinde, düşüncenin, yığınlarca benimsenerek, maddi bir güce dönüşmesi ve pratikte kendini sınayarak, doğruluğunu kabul ettirmesi gerekir.

3 Tezde öne çıkan;2 Tezle bağlantılı olarak, Bu süreçte insan yaşamın içinde, yaşamın pratiğinden, ortaya koyduğu devrimci, pratik, eleştirel faaliyet sürecinde hem öğrenir, hemde öğretir. Bu süreçte insan hem öğrenen, hem de öğretendir!

Yorum yap

You must be logged in to post a comment Giriş

Bir yorum bırak

To Top